Ziedojumi

Ziedojumi

Par dāvinājumiem un ziedojumiem skolai

Saskaņā ar Izglītības likuma 60.panta septīto daļu, Rīgas 93.vidusskola var saņemt papildu finanšu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā šādiem mērķiem:

1) izglītības iestādes attīstībai;
2) mācību līdzekļu iegādei;
3) iestādes aprīkojuma iegādei.

Pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas izvērtējot, vai ziedotājs atzīstams par neiesaistīto trešo personu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” izpratnē.
Jāņem vērā, ka skolai pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir jāsaņem atļauja no skolas dibinātāja. Skolai atļauju sniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Tāpēc pirms dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas aicinām sazinieties ar skolu, nosūtot vēstuli uz e-pastu r93vs@riga.lv vai zvanot uz tālr.Nr. 67575557.


Pamatojoties uz 02.06.2021. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkojuma Nr. DIKS-21-446-rs “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas kārtību Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās iestādēs” pielikuma 11.punktu, iestādes tīmekļvietnē tiek publicēti ziedotāji.

Ziedotāju sarakstu atradīsi šeit>>>