Metodiskais centrs

Metodiskais centrs

Rīgas 93.vidusskola sniedz informatīvo un metodisko atbalstu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm  darbam ar jauniebraucējiem.
Izglītības metodiķu kontaktinformācija:
Inese Mūrmane  –  imurmane2@riga.lv
Gundega Jākobsone – gjakobsone4@riga.lv