PUMPURS PROJEKTS “SAVAS DZĪVES NOTEICĒJS II”

PUMPURS PROJEKTS “SAVAS DZĪVES NOTEICĒJS II”

Kopš 2020.gada septembra jauniešu attīstības programma Go Beyond iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta iniciatīvā skolēniem “PuMPuRS”, īstenojot sešu mēnešu garu skolēnu attīstību veicinošu projektu sadarbībā ar Rīgas 93.vidusskolu. Projekta laikā tika veicināta skolēnu izpratne un ieinteresētība savā attīstībā, palīdzot skolēniem labāk iepazīt pašiem sevi, attīstīt komunikācijas un saskarsmes prasmes ar apkārtējiem un motivējot apzināties, ka viņu dzīves kvalitāte ir viņu pašu rokās.

Projekta īstenošanas laikā kopā ar biedrības “Go Beyond” kuratoriem tika likts uzsvars uz jauniešu individuālajām prasmēm un mērķiem. Iknedēļas nodarbībās dalībniekiem tika palīdzēts tās apzināties, nodefinēt un virzīties uz to realizēšanu. Paralēli notika arī nodarbības, kuras deva ieskatu darbam komandā, kā arī sagatavoja situācijām, ar kurām jauniešiem var sanākt saskarties privātajā, akadēmiskajā un profesionālajā sfērā.

Jauniešu izaugsmes projektā tika piesaistīti vairāki zinoši, pieredzējuši un iedvesmojoši lektori, kuri dalījās ar plašāku ieskatu tēmās, kuras palīdzēja jauniešiem celt savu iekšējo motivāciju, uzlādēties ar vēlmi rīkoties, rast ticību saviem spēkiem, lai katrs no dalībniekiem nebaidītos kļūt par savas dzīves noteicēju un apzinātos, ka rezultāts ir atkarīgs no viņiem

Projekta īstenošanas laikā sniegtais individuālais atbalsts palīdzēja jauniešiem labāk iepazīt sevi, aptvert, kas tiem traucē un palīdz ceļā uz izaugsmi, kā soli pa solim sasniegt savus nostādītos mērķus un noticēt saviem spēkiem. Tas dalībniekiem izvērtās kā intensīvs darbs ar sevis izprašanu un iedvesmas smelšanos pozitīvas sevis un apkārtējo ietekmei.

Biedrības “Go Beyond” īstenotās aktivitātes sadarbībā ar pašvaldībām ir kļuvušas par nozīmīgu sastāvdaļu tās darbībā. Rosināt jauniešus, kuriem vēl nav definēti konkrēti mērķi un iesākts darbs pie pašizaugmses, pilnveidoties un sākt aktīvi strādāt ar sevi, papildus ar saviem panākumiem motivējot citus, sniedz biedrības pārstāvjiem lielu prieku un gandarījumu.