Uzņemšana 1. klasē

Uzņemšana 1. klasē

Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2024./2025. un 2025./2026. mācību gadam.

Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu plkst. 9.00 – 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67575557. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.RD-23-199-sn, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu iesniegt papīra formātā klātienē vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz skolas e-pasta adresi r93vs@riga.lv  vai oficiālo e-adresi, izmantojot savu aktivizēto oficiālās e-adreses kontu portālā Latvija.lv.
Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: šeit>>>

Iestādēm piesaistīto teritoriālo vienību informācijas sistēma: sistēma šeit>>>

Pretendenta iesniegumu atradīsiet šeit>>>

Uzņemšanas iesniegumu atradīsiet šeit>>>

Iesnieguma atsaukumu atradīsiet šeit>>>