Uzņemšana

Uzņemšana

Iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām kpRīgas vidusskolās

18. augustā paredzēts vienotais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām Rīgas vidusskolās. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam sāksies 4. augustā.
Papildinformācija šeit>>>>

Konkursa rezultāti uzņemšanai 10.klasē

Rīgas 93.vidusskolas uzņemšanas komisija iesaka uzņemšanai 10.klasē šādus pretendentus (kods atbilstoši iestājpārbaudījuma kodam 9-XXXX):

1486 3864 2433 6069
4041 3961 2448 2441
1007 3300 3947 4107
3228 5292 5488 4973
4660 2417 5649 2127
2116 2434 2436 2733
4872 2117 6076 2909
2131 2428 2122 2100
4026 2112 2211 4800
3745 2104 2442 6090
5275 6104 4537 2118
6065 2143 2129 5226
3484 2425 5196 4979
6064 1235 3466 2094
4089 6063 1379 1016
3752 2714 2106 2123
4577 2140 5298 2134
5674 2423 5862 1822
4898

 

Uzņemšanas komisija dokumentus pieņem 126.kabinetā:

  • 16. jūnijā no plkst.8.00 -13.00
  • 17.jūnijā no plkst.13.00-16.00
  • 20.jūnijā no plkst.13.00-16.00
  • 21. jūnijā no plkst.8.00 – 13.00

Sarakstā minēto skolēnu likumiskie pārstāvji norādītajos laikos iesniedz uzņemšanai skolā nepieciešamos dokumentus:

  1. Uzrāda iestājpārbaudījuma koda lapu;
  2. Uzrāda izglītojamā apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta oriģinālu un iesniedz kopiju;
  3. Medicīnisko karti 026/u.

Uzņemšanas komisija pārliecinās par pretendenta atbilstību Rīgas 93.vidusskolas 22.04.2022. noteikumu Nr. VS93-22-2-nts “Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā” 9. un 15.punktam.


Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2022./2023. un 2023./2024. mācību gadam.

Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu plkst. 9.00 – 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67575557. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu iesniegt papīra formātā klātienē vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz skolas e-pasta adresi r93vs@riga.lv  vai oficiālo e-adresi, izmantojot savu aktivizēto oficiālās e-adreses kontu portālā Latvija.lv.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Mikrorajonu informācijas sistēma šeit>>>

Pretendenta iesniegumu atradīsiet šeit>>>

Uzņemšanas iesniegumu atradīsiet šeit>>>

Iesnieguma atsaukumu atradīsiet šeit>>>


Elektroniskā reģistrēšanās noslēgusies

Informāciju par iespējamajām brīvajām vietām var iegūt rakstot uz skolas epastu r93vs@riga.lv vai zvanot uz tāl.nr.67575557.


Uzņemšana vidusskolā

  1. Rīgas 93.vidusskolas uzņemšanas noteikumus vispārējās vidējās izglītības programmā lasi šeit>>>
  2. Iesnieguma veidlapa šeit>>>
Iestājpārbaudījuma rezultāti pieejami šeit>>>
Lai iestātos Rīgas 93.vidusskolā, nepieciešams reģistrēties šeit>>>

Reģistrēšanās saite pieejama līdz 14.jūnija plkst.9.00.

Reģistrē izglītojamos, kuri:
1) nokārtojuši iestājpārbaudījumu (angļu valoda un matemātika optimālā līmenī);
2) iestājpārbaudījumā matemātikā optimālā līmenī iegūti vismaz 20%, jeb 13 punktu no kopējā punktu skaita šajā daļā;
3) beidzot 9.klasi, vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;
4) beidzot 9.klasi, vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.
15.jūnijā plkst. 9.00 skolas mājas lapā tiks publicēts reģistrēto skolēnu saraksts (kodi), kuri izturējuši iestājpārbaudījuma konkursu, atbilst skolas uzņemšanas noteikumiem un var pieteikties uzņemšanai Rīgas 93. vidusskolā.
16., 21. jūnijā no plkst.8.00 – 13.00 un 17., 20.jūnijā no plkst.13.00-16.00 sarakstā minēto skolēnu likumiskie pārstāvji iesniedz skolā uzņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Attēls Attēls