Uzņemšana

Uzņemšana

Aktuāli!

Veiktas izmaiņas noteikumos bērnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas skolu 1. klasēs, vairāk informācijas šeit>>>


Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2021./2022. un 2022./2023.mācību gadiem.

Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu plkst.9.00 – 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67575557. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu ierodoties iestādē vai elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu vai izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Rīgas 93.vidusskolu un pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapu atradīsiet šeit >>>


Topošais vidusskolēn!

Ja vēlies savu turpmāko karjeru veidot valodu, vides, sociālo zinātņu vai militārajā jomā, tad Rīgas 93.vidusskola ir Tava skola!

Iestāšanās Rīgas 93. vidusskolā, kārtojot vienoto iestājpārbaudījumu matemātikā un angļu valodā.

AttēlsApvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība atrodama šeit>>>

Attēls Iesnieguma veidlapu atradīsi ŠEIT>>>Attēls

Stājoties skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. vecāku iesniegums (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
  2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
  3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte)

Iepazīsties ar vispārējās vidējās izglītības programmas virzieniem: