Uzņemšana

Uzņemšana

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

Ar informāciju vari iepazīties šeit>>>

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ – pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid – 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.


Pretendenti, kuri izturējuši konkursu uzņemšanai Rīgas 93. vidusskolā

Iestājeksāmena kods Slēdziens
133-3270  Ieteikts uzņemšanai
128-3014  Ieteikts uzņemšanai
138-3700  Ieteikts uzņemšanai
133-3275  Ieteikts uzņemšanai
133-3284  Ieteikts uzņemšanai
101-1015  Ieteikts uzņemšanai
123-2484  Ieteikts uzņemšanai
133-3279  Ieteikts uzņemšanai
133-3277  Ieteikts uzņemšanai
133-3297  Ieteikts uzņemšanai
133-3282  Ieteikts uzņemšanai
133-3267  Ieteikts uzņemšanai
128-2976  Ieteikts uzņemšanai
136-3552  Ieteikts uzņemšanai
124-2679  Ieteikts uzņemšanai
130-3155  Ieteikts uzņemšanai
133-3273  Ieteikts uzņemšanai
133-3262  Ieteikts uzņemšanai
133-3266  Ieteikts uzņemšanai
133-3264  Ieteikts uzņemšanai
133-3269  Ieteikts uzņemšanai
5534  Ieteikts uzņemšanai
128-3019  Ieteikts uzņemšanai
133/3303  Ieteikts uzņemšanai
133-3287  Ieteikts uzņemšanai
133-3261  Ieteikts uzņemšanai
128-2942  Ieteikts uzņemšanai
133-3276  Ieteikts uzņemšanai
128-3022  Ieteikts uzņemšanai
133-3290  Ieteikts uzņemšanai
133-3272  Ieteikts uzņemšanai
133-3293  Ieteikts uzņemšanai
133-3268  Ieteikts uzņemšanai
133-3285  Ieteikts uzņemšanai
120-2216  Ieteikts uzņemšanai
133-3280  Ieteikts uzņemšanai
124-2708  Ieteikts uzņemšanai
149-5361  Ieteikts uzņemšanai
133-3263  Ieteikts uzņemšanai
151-5482  Ieteikts uzņemšanai
133-3295  Ieteikts uzņemšanai
133-3292  Ieteikts uzņemšanai
133-3281  Ieteikts uzņemšanai
133-3269  Ieteikts uzņemšanai
128-3005  Ieteikts uzņemšanai
133-3271  Ieteikts uzņemšanai
133-3291  Ieteikts uzņemšanai
144-4321  Ieteikts uzņemšanai
133-3298  Ieteikts uzņemšanai
133-3278  Ieteikts uzņemšanai
124-2638  Ieteikts uzņemšanai
133-3309  Ieteikts uzņemšanai
133-3286  Ieteikts uzņemšanai
133-3289  Ieteikts uzņemšanai
133-3299  Ieteikts uzņemšanai
133-3289  Ieteikts uzņemšanai
130-3113  Ieteikts uzņemšanai
124-2669  Ieteikts uzņemšanai
128-2949  Ieteikts uzņemšanai
2671  Ieteikts uzņemšanai
124-2671  Ieteikts uzņemšanai
130-3151  Ieteikts uzņemšanai
104-1169  Ieteikts uzņemšanai
129-3044  Ieteikts uzņemšanai
128-2945  Ieteikts uzņemšanai
133-3265  Ieteikts uzņemšanai
129-3043  Ieteikts uzņemšanai
128-2994  Ieteikts uzņemšanai
2668  Ieteikts uzņemšanai
124-2668  Ieteikts uzņemšanai
123-2503  Ieteikts uzņemšanai
133-3307  Ieteikts uzņemšanai
133-3301  Ieteikts uzņemšanai
2603  Ieteikts uzņemšanai

No 17.līdz 22.jūnijam sarakstā minētie skolēni un viņu vecāki iesniedz skolā uzņemšanai nepieciešamos dokumentus.
Uzņemšanas komisijas darba laiks no plkst 8.00 līdz 16.00.


Darbības soļi pēc iestājeksāmena:

  1. No 10.jūnija plkst.13.00 līdz 16.jūnija plkst.11.00 vecāki elektroniski reģistrē pretendentu uz 10.klasi Rīgas 93.vidusskolā. Pieteikšanās anketa šeit: https://ej.uz/anketa93
  2. 16. jūnijā no plkst.15.00 – 17.00 Skolas mājas lapā www.r93vs.lv tiek publicēts saraksts ar skolēniem ( ID kods), kuri izturējuši iestājpārbaudījuma konkursu un var pieteikties uzņemšanai Rīgas 93.vidusskolā.
  3. No 17.līdz 22.jūnijam sarakstā minētie skolēni un viņu vecāki iesniedz skolā uzņemšanai nepieciešamos dokumentus. Uzņemšanas komisijas darba laiks no plkst 8.00 līdz 16.00.

Aktuāli!

Veiktas izmaiņas noteikumos bērnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas skolu 1. klasēs, vairāk informācijas šeit>>>


Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2021./2022. un 2022./2023.mācību gadiem.

Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu plkst.9.00 – 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67575557. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu ierodoties iestādē vai elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu vai izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Rīgas 93.vidusskolu un pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapu atradīsiet šeit >>>


Topošais vidusskolēn!

Ja vēlies savu turpmāko karjeru veidot valodu, vides, sociālo zinātņu vai militārajā jomā, tad Rīgas 93.vidusskola ir Tava skola!

Iestāšanās Rīgas 93. vidusskolā, kārtojot vienoto iestājpārbaudījumu matemātikā un angļu valodā.
Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.10.00.
Skolu saraksts, kuras kā izglītojamo uzņemšanas kritēriju 10.klasē ir noteikušas iestājpārbaudījuma rezultātu – skatīt šeit.
Skolas, kuras uzņems izglītojamos 10.klasē bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, t.i.,  iesniegumu par uzņemšanu iesniegšanas secībā – skatīt šeit.Informācija par skolu vidējās izglītības programmu padziļināto kursu piedāvājumu 2021./2022.mācību gadā – skatīt šeit
Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.
Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam  iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.
Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai 10.klasē – skatīt šeit.
Papildinformācija, tostarp aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejami skolu  un RD IKSD tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.
Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” – skatīt šeit.

Attēls Iestāšanās noteikumi Rīgas 93. vidusskolā ŠEIT>>>
AttēlsInformācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2021./2022.gadā atrodama ŠEIT>>>
Attēls Iesnieguma veidlapa 10. un 11. klasēm ŠEIT>>>Attēls
Attēls Iesnieguma veidlapa 12. klasei ŠEIT>>>Attēls

Stājoties skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. vecāku iesniegums (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
  2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
  3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte)

Iepazīsties ar vispārējās vidējās izglītības programmas virzieniem:

Attēls Attēls