Uzņemšana 1. klasē

Uzņemšana 1. klasē

Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2023./2024. un 2024./2025. mācību gadam.

Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu plkst. 9.00 – 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67575557. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu iesniegt papīra formātā klātienē vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz skolas e-pasta adresi r93vs@riga.lv  vai oficiālo e-adresi, izmantojot savu aktivizēto oficiālās e-adreses kontu portālā Latvija.lv.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Mikrorajonu informācijas sistēma šeit>>>

Pretendenta iesniegumu atradīsiet šeit>>>

Uzņemšanas iesniegumu atradīsiet šeit>>>

Iesnieguma atsaukumu atradīsiet šeit>>>