Uzņemšana

Uzņemšana

 

Darbības soļi pēc iestājeksāmena:

  1. No 10.jūnija plkst.13.00 līdz 16.jūnija plkst.11.00 vecāki elektroniski reģistrē pretendentu uz 10.klasi Rīgas 93.vidusskolā. Pieteikšanās anketa šeit: https://ej.uz/anketa93
  2. 16. jūnijā no plkst.15.00 – 17.00 Skolas mājas lapā www.r93vs.lv tiek publicēts saraksts ar skolēniem ( ID kods), kuri izturējuši iestājpārbaudījuma konkursu un var pieteikties uzņemšanai Rīgas 93.vidusskolā.
  3. No 17.līdz 22.jūnijam sarakstā minētie skolēni un viņu vecāki iesniedz skolā uzņemšanai nepieciešamos dokumentus. Uzņemšanas komisijas darba laiks no plkst 8.00 līdz 16.00.

Aktuāli!

Veiktas izmaiņas noteikumos bērnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas skolu 1. klasēs, vairāk informācijas šeit>>>


Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2021./2022. un 2022./2023.mācību gadiem.

Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu plkst.9.00 – 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67575557. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu ierodoties iestādē vai elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu vai izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Rīgas 93.vidusskolu un pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapu atradīsiet šeit >>>


Topošais vidusskolēn!

Ja vēlies savu turpmāko karjeru veidot valodu, vides, sociālo zinātņu vai militārajā jomā, tad Rīgas 93.vidusskola ir Tava skola!

Iestāšanās Rīgas 93. vidusskolā, kārtojot vienoto iestājpārbaudījumu matemātikā un angļu valodā.
Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.10.00.
Skolu saraksts, kuras kā izglītojamo uzņemšanas kritēriju 10.klasē ir noteikušas iestājpārbaudījuma rezultātu – skatīt šeit.
Skolas, kuras uzņems izglītojamos 10.klasē bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, t.i.,  iesniegumu par uzņemšanu iesniegšanas secībā – skatīt šeit.Informācija par skolu vidējās izglītības programmu padziļināto kursu piedāvājumu 2021./2022.mācību gadā – skatīt šeit
Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.
Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam  iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.
Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai 10.klasē – skatīt šeit.
Papildinformācija, tostarp aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejami skolu  un RD IKSD tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.
Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” – skatīt šeit.

Attēls Iestāšanās noteikumi Rīgas 93. vidusskolā ŠEIT>>>
AttēlsInformācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2021./2022.gadā atrodama ŠEIT>>>
Attēls Iesnieguma veidlapa 10. un 11. klasēm ŠEIT>>>Attēls
Attēls Iesnieguma veidlapa 12. klasei ŠEIT>>>Attēls

Stājoties skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. vecāku iesniegums (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
  2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
  3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte)

Iepazīsties ar vispārējās vidējās izglītības programmas virzieniem:

Attēls Attēls