Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā

Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā

Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā

2023./2024.mācību gadā mūsu skola piedalās British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības  un zinātnes ministrijas īstenotajā pilotprojektā “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā”. Mūsu sadarbības partneri ir netālu kaimiņos esošā Rīgas 86.vidusskola. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas skolēniem, skolotājiem un vecākiem palīdz pārejā uz vienotas skolas pieeju un mācībām latviešu valodā.

Rudens semestrī mūsu skolas latviešu valodas skolotāja Sandra Saulīte tikās ar Rīgas 86.vidusskolas latviešu valodas skolotājām un pārrunāja aktuālus metodikas jautājumus, piemēram, par mācību programmām, mācību vielas apguves plānošanu, valodas prasmju vienlaicīgu attīstīšanu, valodas barjeras problēmu un mājasdarbiem.

Decembrī Rīgas 86.vidusskolas skolotāji vēroja mācību stundas Rīgas 93.vidusskolas 7.klasē un pēc tam ar mūsu skolas skolotājiem pārrunāja novērojumus un savu pieredzi attiecībā uz atbalsta sistēmas nodrošināšanu, vieglās valodas lietojumu, skolēnu iesaistīšanu mācību procesā, mācību materiāliem, mācību formām, valodas apguves metodiku un pareizrakstības veicināšanu.

Tāpat arī decembrī desmit skolēniem no mūsu skolas 7.a klases bija iespēja vienu dienu mācīties Rīgas 86.vidusskolā, savukārt kaimiņu skolas skolēni mācījās pie mums. Skolēnu atsauksmes bija ļoti pozitīvas, viņi novērtēja iespēju pabūt citā skolā, iegūt jaunus draugus un piedalīties mācību stundās. Rīgas 86.vidusskolas skolēni bija pārsteigti, ka mūsu skolā nav zvana, ir galda teniss un ir ļoti laba ēdnīca. Arī skolotāji pozitīvi vērtēja gan “viesskolēnus”, gan arī pieredzi kopumā.

Šajā semestrī līdzīga iespēja vienu dienu mācīties Rīgas 86.vidusskolā būs 9.b klases skolēniem. Februāra beigās pie mums ciemosies Rīgas 86.vidusskolas 9.klašu skolēni, lai iepazītos ar skolu, skolēniem un skolotājiem un uzzinātu vairāk par vidusskolas vidējās izglītības programmu mūsu skolā. Tāpat plānota arī Rīgas 86.vidusskolas 9.klašu skolēnu tikšanās ar mūsu skolas administrāciju un direktori.

Projekta koordinatore, Izglītības metodiķe Inese Mūrmane