Nodarbību laiki

Nodarbību laiki

Interešu izglītības  nodarbību laiki 2021./2022.m.g.

Pulciņu nodarbību laikus atradīsi arī šeit>>>
Datorika/Prāta spēles/Dabas labaratorija 1. kl. grupu   grafiks 2021./2022.m.g. šeit>>>
Rīgas 93. vidusskolā ir iespējams apmeklēt arī citas licencētās interešu izglītības nodarbības. Tās atradīsiet šeit>>>

Interešu izglītības nodarbību laiki 2021./2022.m.g.

Diena Laiks Interešu izglītības programma Klašu grupa Skolotājs Telpa
Pirmdiena 12:40 – 13: 10 Tautas dejas 1.c, 1.d  (2.grupa) Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
13:15 -13:45 Tautas dejas 1.a, 1.b   (1.grupa) Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
13:50 – 14:30 Tautas dejas 2. – 3. Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
14:35 -15:15 Tautas dejas 4.-7. Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
15:20 – 16:20 Tautas dejas 8. – 12. Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
15:20-16:40 Vieglatlētika 5. – 8. Ilgonis Pīlāgs Sporta zāle
14:40 -15:20 Florbols 5. – 6. Ilgonis Pīlāgs Sporta zāle
15:00 – 16.20 Pirmā palīdzība 7. -12. Jānis Butins 221. kab.
12:40 – 13:20 Datorika 1.a, 1.b   (1.grupa) Indra Siksaliete 128. kab.
16:30 -17:30 Sporta dejas “Duets – 1” 1. – 2. Dace Skrastiņa Aktu zāle
17:30 -18:30 Sporta dejas “Duets – 2” 3. – 9. Dace Skrastiņa Aktu zāle
12:40 – 13:20 Vieglatlētika 1. – 2. Mārtiņš Miglinieks Mazā sporta zāle
13:20 – 14:40 Vieglatlētika 3 – 4. Mārtiņš Miglinieks Mazā sporta zāle
12:40 -13:20 Basketbols 1. Ilgonis Pīlāgs Mazā sporta zāle
13:20 -14:00 Basketbols 2. –  4. Ilgonis Pīlāgs Mazā sporta zāle
14:00 -14:40 Florbols 3. – 4. Ilgonis Pīlāgs Sporta zāle
Otrdiena 12: 40 – 13: 20 Prāta spēles 1. Indra Siksaliete 302. kab.
13:20  – 14:00 Prāta spēles 2. – 3. Indra Siksaliete 302. kab.
12:40 -14:00 Koris 1. Andra Krūmiņa 103. un aktu zāle
12:40  – 13:20 Futbols 1. – 2. Mārtiņš Miglinieks Sporta zāle
13:20 -14:00 Futbols 3. – 4. Mārtiņš Miglinieks Sporta zāle
14:20 – 15:00 Kristīgā dzīvesziņa 1. –  4. Anda Mauriņa 201. kab.
15:00 – 16:20 Basketbols 5. – 12. Ilgonis Pīlāgs Sporta zāle
Trešdiena 12:40 – 13:10 Tautas dejas 1.c, 1.d  (2.grupa) Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
13:15 – 13:45 Tautas dejas 1.a, 1.b   (1.grupa) Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
13:50 – 14:30 Tautas dejas 2. -3 Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
14:35 – 15:15 Tautas dejas 4. – 7. Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
15:20 – 16:20 Tautas dejas 8.-12. Indra Duka, Ilona Bogdanova Aktu zāle
16:30 -17:30 Sporta dejas “Duets – 1” 1.- 2. Dace Skrastiņa Aktu zāle
17:30 -18:30 Sporta dejas “Duets – 2” 3. – 9. Dace Skrastiņa Aktu zāle
13:30 – 14:10 Datorika 1.c, 1.d  (2.grupa) Indra Siksaliete 128. kab.
14:20 – 15:00 Datorika 2. – 3. Indra Siksaliete 128. kab.
14:10 – 14:50 Futbols 5. – 6. Vilnis Bekmanis Sporta zāle
15:00 – 17:00 Futbols 7. – 8. Vilnis Bekmanis Sporta zāle
15:00 – 17:00 Kombinētie rokdarbi 6. – 11. Daiga Jansone 225. kab.
Ceturtdiena 15:00 – 16:20 Futbols 5. – 6. Vilnis Bekmanis Sporta zāle
12:40 – 13:20 Dabas labaratorija 1. Indra Siksaliete 302. kab.
13:30 – 14:10 Dabas labaratorija 2. – 3. Indra Siksaliete 302. kab.
12:40 – 14:00 Koris 2. – 4. Andra Krūmiņa 103. un aktu zāle
14:10 – 14:50 Vieglatlētika 1. – 2. Mārtiņš Miglinieks Sporta zāle
14:50 – 15:30 Futbols 1. – 2. Mārtiņš Miglinieks Sporta zāle
Piektdiena 12:00 – 12:30 Teātra studija 1.a, 1.b   (1.grupa) Mairita Rosicka Aktu zāle
12:30 – 13:00 Teātra studija 1.c, 1.d  (2.grupa) Mairita Rosicka Aktu zāle
13:00 – 14:00 Teātra studija 2.- 4. Mairita Rosicka Aktu zāle
14:10 – 16:10 Teātra studija 5. – 9. Mairita Rosicka Aktu zāle
17:30-18:50 Sporta dejas “Duets – 2” 3. – 9. Dace Skrastiņa Aktu zāle
13:00 – 13:40 Basketbols 1. Ilgonis Pīlāgs Mazā sporta zāle
13:50 – 14:30 Basketbols 2. – 4 Ilgonis Pīlāgs Mazā sporta zāle
14:40 – 16:00 Basketbols 5. – 12. Ilgonis Pīlāgs Sporta zāle