Nodarbību laiki

Nodarbību laiki

Pateicoties projekta Latvijas skolas soma sniegtajai iespējai, 8. decembrī mūsu skolā viesojās dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse un komponists Jānis Ķirsis ar koncertlekciju “Dzejas dienas mūzikā. Imantam Ziedonim – 90”. Tā bija burvīga iespēja skolēniem iepazīt Imanta Ziedoņa personību un daiļradi caur mūzikas prizmu. Pateicamies @skoleniem.lv.


Interešu izglītības  nodarbību laiki 2023./2024.m.g.

Pulciņu nodarbību laikus vari lejupielādēt šeit>>>

Diena Pulciņš Laiks Klašu grupa Skolotājs Telpa
Pirmdiena Tautas dejas 12:50 – 13:30 2.-3.A E.Kovaļevska
I.Duka 
Aktu zāle/
Spoguļzāle 
13:40 – 14:20 1.-2.B
14:30 – 15:30 4.-5.
15:30 – 16:30 6.-9.
Basketbols 12:50 – 13:30 1. I. Pīlāgs Lielā sporta zālē
13:40 – 14:20 2.-4. Mazā sporta zāle
15:10 – 16:30 5.-12. Lielā sporta zāle
Florbols 14:30 – 15:10 3.-4. I.Pīlāgs Lielā sporta zāle
Vieglatlētika 12:50 – 13:30 1. M.Miglinieks Mazā sporta zāle
Datorika 12:05 – 12:45 1. I.Volkova 128.kab.
12:50 – 13:30 1. I.Volkova 128.kab.
16:30 – 17:10 2. A.Škurikova 123.kab.
17:10 – 17:50 2. A.Škurikova 123.kab.
Sporta dejas 16:30 – 17:30 1.-2. D.Skrastiņa Aktu zāle
17:30 – 18:30 3.-9.
Otrdiena Datorika 16:30 – 17:10 1. A.Škurikova 123.kab.
17:10 – 17:50 1.
Futbols 12:50 – 13:30 1. I.Pīlāgs Mazā sporta zāle
13:40 – 14:20 3.-4.
Koris 13:40 – 14:20 2.-4. A.Krūmiņa 103.kab
Vieglatlētika 14:30 – 15:10 3.-4. M.Miglinieks Mazā sporta zāle
Florbols 14:30 – 15:10 5.-6. I.Pīlāgs Lielā sporta zāle
Basketbols 15:10 – 16:30 5.-12. I.Pīlāgs Lielā sporta zāle
Veselīgs cilvēks veselā vidē 15:10 – 16:30 7.-12. J.Butins 221.kab.
Kombinētie rokdarbi 15:10 – 17:10 6. – 11. L.Dinsberga 225.kab.
Trešdiena Tautas dejas 12:50 – 13:30 2.-3.A E.Kovaļevska
I.Duka 
Aktu zāle/
Spoguļzāle 
13:40 – 14:20 1.-2.B
14:30 – 15:30 4.–5.
15:30 – 16:30 7.-9.
Futbols 14:30 – 15:10 2. M.Miglinieks Mazā sporta zāle
Futbols 15:00 – 17:00 5.-6. V.Bekmanis Lielā sporta zāle
Sporta dejas 16:30 – 17:30 1.-2. D.Skrastiņa Aktu zāle
17:30 – 18:30 3.-9.
Ceturtdiena Teātra studija 12:50 – 13:30 2.-3 L.Roze Aktu zāle
13:40 – 14:20 4.-7.
Dabas laboratorija 13:40 – 15:00 3. I.Siksaliete 302.kab.
Vieglatlētika 14:30 – 15:10 3.-4. M.Miglinieks Mazā sporta zāle
Vieglatlētika 14:30 – 15:50 5.-8. I.Pīlāgs Lielā sporta zāle
Basketbols 12:50 – 13:30 1. I.Pīlāgs Lielā sporta zāle
13:40 – 14:20 2.-4.
Futbols 15:15 – 17:15 7.-8. V.Bekmanis Lielā sporta zāle
Piektdiena Datorika 12:50 – 13:30 3. I.Volkova 128.kab.
13:40 – 14:20 3.
Tautas dejas 12:50 – 13:30 1.-2.B E.Kovaļevska
I.Duka
Aktu zāle/

spoguļzāle

13:40 – 14:20 2.-3.A
14:30 – 15:30 4.-5.
15:30 – 16:30 6.-9.
Koris 13:40 – 14:20 1. A. Krūmiņa 103.kab.
Teātra studija 12:50 – 13:30 2.-3. L. Roze Spoguļzāle
13:40 – 14:20 4.-7
Vieglatlētika 14:30 – 15:10 2. M.Miglinieks Lielā sporta zāle
Sporta dejas 16:30 – 17:10 1.-2. D.Skrastiņa A.Zāle
17:10 – 18:30 3.-9.

 

int