Iepirkumi

Iepirkumi

Pamatojoties uz iepriekšējā līguma beigu termiņu 31.03.2024. un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Finanšu pārvaldes Budžeta izpildes nodaļas prasību veikt tirgus izpēti, lūdzam iesniegt cenu piedāvājumu periodam no 01.04.2024. līdz 31.03.2025.

Līguma priekšmets. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Objekta Sesku iela 72,
Rīga, LV-1082, siltumapgādes sistēmas apkalpes darbus, kuri ietver sevī:

  • uzturēšanas darbus,
  • remontu darbus.

Ēkas kopējā platība 9575,70 m2

Veiktajiem Darbiem Izpildītājs nosaka garantijas termiņu:

  • Remontu darbiem – 24 (divdesmit četri) mēneši no konkrēto Remontu darbu nodošanaspieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
  • Nomainītajām detaļām (mezgliem, iekārtām) Izpildītājs nosaka 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas termiņu no konkrēto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

Pielikumā veicamo darbu apjoms un objekta robežas.
Lūgums piedāvājumu iesniegt līdz 25.03.2024. nosūtot informāciju uz e-pastu r93vs@riga.lv

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
Darbu apjoms
Robežas

Nepieciešams veikt 2. klašu skolēnu aizvešanu uz peldēšanas nodarbībām ar bērnu pārvadāšanai aprīkotu transporta līdzekli, kurā ir ne mazāk kā 25 (divdesmit piecas) pasažieru sēdvietas.

Maršruts- ceļš no Iekāpšanas vietas uz Galapunktu un pēc tam atpakaļ uz Iekāpšanas vietu:

  • Iekāpšanas vieta – Rīgas 93.vidusskola, Sesku ielā 72;
  • Galapunkts- sporta komplekss “Daugavas sporta nams” Krišjāņa Barona ielā 107;

Braucieni otrdienās un ceturtdienās, divi braucieni turp-atpakaļ dienā, kopā 23 dienas 46 braucieni turp-atpakaļ.

Datumi (katrā datumā divi braucieni), otrdienās, ceturtdienās:

  • Septembris – 20., 22., 27., 29.
  • Oktobris – 4., 6., 11., 13., 18., 20.
  • Novembris – 1., 3., 8., 10., 15., 22., 24., 29.
  • Decembris – 1., 6., 8., 13., 15.

Viena brauciena izmaksu un kopējo summu ar PVN, lūdzam iesūtīt Rīgas 93. vidusskolai uz e-pasta adresi r93vs@riga.lv līdz 29.08.2022. (ieskaitot).