Programma “KiVa”

Programma “KiVa”

Programmas “KiVa” atklāšanas pasākums

2023./2024. mācību gadā Rīgas 93.vidusskola kā pilotskola uzsāka dalību antibulinga programmā “KiVa”.

Vairāk par programmu var izlasīt šeit:  https://www.mk.gov.lv/lv/programma-kiva

KiVa ir Turku Universitātes (Somija) izstrādāta, pētījumos un pierādījumos balstīta programma vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū. KiVa ir visvairāk pētītā programma par pāridarījumiem bērnu un jauniešu vidū, tās efektivitāte ir zinātniski pierādīta, tāpēc programmu izmanto jau 23 dažādās valstīs dažādos kontinentos visā pasaulē, un no šī mācību gada arī Latvijā. Esam priecīgi un lepni, būt to skolu vidū, kuras uzsāk realizēt šo programmu. Skolēniem notiek izglītojošas interaktīvas nodarbības un tiešsaistes spēles par bulingu, savukārt, pedagogiem nodrošinātas rokasgrāmatas, metodiskie materiāli, praktiskie uzdevumi, bet vecākiem – vadlīnijas un informatīvi materiāli par bulingu.

Skolā strādā arī KiVa komanda, kuras pārstāvji pēc noteiktas struktūras individuāli risinās bulinga gadījumus. Katra mācību gada beigās tiks veikts monitorings – ikgadējas aptaujas, kas ļauj digitāli sekot līdzi bulinga izplatības izmaiņām.

Katra 1.-6. klase ir  izveidojusi plakātu un vienotu saukli “365 dienas bez pāridarījumiem” un stundas izskaņā simboliski parakstījās uz plakāta ar savām plaukstām, kā katrs var uzlabot attiecības savā klasē un ļaut ik katram būt piederīgam.