PRETSTRAUMĒTĀJI

PRETSTRAUMĒTĀJI

Jaunatnes iniciatīvu projekta  ietvaros 2021.gada 22. septembrī Rīgas 93 .vidusskolas jauniešiem uzsākās projekts PuMPuRS “PRETSTRAUMĒTĀJI”. Paredzētas kopā 5 aktivitātes.
Pirmajā dienā jaunieši pievērsās “ 7 panākumu bagātu jauniešu principiem”, ko ikviens jaunietis  varēs ieviest savā dzīvē jau uzreiz pēc nodarbības. Jaunieši, kas ir “pretstraumētāji”, praktizē konkrētus principus un ieradumus, kas tiem ilgtermiņā atklāj lielākas izaugsmes un karjeras attīstības iespējas par vienaudžiem.
Nodarbības   vadīja izaugsmes treneri Kristaps Kravalis un Kristīne Petrovska.
Otrās dienas laikā tika apgūtā naudas loma un naudas procesi jauniešu dzīvēs, kas ir bagātība un kā to izmērīt, mācījās pelnīt, tērēt, krāt un dalīties.
Trešajā dienā viņi mācījās atpazīt emocijas. Kas ir produktīvas un destruktīvas metodes, kā tikt galā ar emocijām, izprast savas stiprās puses un veidot prasmi risināt konfliktus problēmu situācijās, praktizēt spēju pieņemt citus cilvēkus kopā ar lektoru Ernstu Pūliņu Cini.
Ceturtā diena bija labdarības diena.
Piektā, noslēguma diena tika aizvadīta izmantojot iepriekšējās dienās iegūtās zināšanas un spēlējot finanšu spēli “Cash flow”.
Projektu finansē: ESF projekts Nr. 8. 3. 4. 0 /16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Publicitāte: https://www.facebook.com/Izaugsmes-matrica-109033594202879/