Atbalsta personāls

Atbalsta personāls

Atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā, kā arī informēt skolotājus un skolēnu vecākus par iekļaujošās izglītības jautājumiem.
Atbalsta komandā Rīgas 93.  vidusskolā darbojas skolas psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas māsa.

Atbalsta komandas kontakti un pieņemšanas laiki:
Sociālais pedagogs Sintija Gerdena (319.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku E-klasē, vai pa tālruni 67582989, mob.: 27068227):

  • Otrdiena –  14.00-16.00
  • Ceturtdiena – 8.30 – 9.00

Skolas psihologs  Anda Kauliņa (59.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku pa tālruni 29476514 ):

  • Otrdiena – 7.45 – 11.45
  • Trešdiena – 8.45 – 11.45
  • Piektdiena – 7.45 – 9.45

Skolas logopēde  Anda Mauriņa (201.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku E-klasē):

  • Pirmdiena 14.30 – 15.10
  • Otrdiena 11.00-11.20
  • Trešdiena 14.30-15.10

Skolas speciālais pedagogs Laura Celma (303.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku E-klasē):

  • Otrdiena –  8.00 – 9.00
  • Ceturtdiena – 14.00 – 15.00

Skolas medicīnas māsa Evita Apse (115.kab.). Tālrunis: 67582752
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks: katru darba dienu no plkst.10.00 līdz plkst.15.00