Atbalsta personāls

Atbalsta personāls

Atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā, kā arī informēt skolotājus un skolēnu vecākus par iekļaujošās izglītības jautājumiem.
Atbalsta komandā Rīgas 93.  vidusskolā darbojas skolas psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas māsa, pedagoga palīgs.

Atbalsta komandas kontakti un pieņemšanas laiki:
Sociālais pedagogs Sintija Gerdena (319.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku E-klasē, vai pa tālruni 67582989, mob.: 24245848):

  • Otrdiena –  14.00-16.00
  • Ceturtdiena – 8.30 – 9.00

Skolas psihologs  Anda Kauliņa (59.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku pa tālruni 29476514 ):

  • Otrdiena – 7.45 – 11.45
  • Trešdiena – 7.45 – 10.45
  • Piektdiena – 7.45 –11.45

Skolas logopēde  Anda Mauriņa (201.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku E-klasē):

  • Pirmdiena- 7.30-8.00
  • Otrdiena- 15.00-15.30
  • Trešdiena- 15.00-16.00
  • Ceturtdien- 7.30-8.00
  • Piektdiena- 8.00-8.40

Pedagoga palīgs Monta Jance (320. kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku E-klasē):

Skolas medicīnas māsa (115.kab.). Tālrunis: 67582752

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks: katru darba dienu no plkst.10.00 līdz plkst.15.00