Mācību programmas

Mācību programmas

programmsPamatizglītības programma (kods 21011111)

Mācību priekšmetu un stundu plāns
Nr.p.k. Mācību joma un mācību priekšmets 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase
1. Valodu mācību joma                  
1.1. latviešu valoda 6 6 6 5 5 4 3 3 3
1.2. svešvaloda 1 (angļu valoda) 1 2 3 2 2 2 2 2 4
1.3. svešvaloda 2 (vācu valoda vai krievu valoda) 1 2 2 2 2 3
2. Sociālā un pilsoniskā joma                  
2.1. sociālās zinības 1 1 1 1 1 1
2.2. sociālās zinības un vēsture 2 2 3
2.3. Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2
3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma                  
3.1. vizuālā māksla 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3.2. mūzika 2 2 2 2 2 1 1 1 1
3.3. literatūra 1 1 2 2 2 2
3.4. teātra māksla 2 1
4. Dabaszinātņu joma                  
4.1. dabaszinības 2 2 2 2 2 2
4.2. ķīmija 2 2
4.3. fizika 2 2
4.4. bioloģija 2 2 2
4.5. ģeogrāfija 2 2 2
5. Matemātikas mācību joma                  
5.1. matemātika 4 4 4 5 6 5 5 5 5
6. Tehnoloģiju mācību joma                  
6.1. dizains un tehnoloģijas 2 1 2 1 1 2 2 2
6.2. datorika 1 1 1 2 2 1
6.3. inženierzinības 1
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma                  
7.1. sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Izglītojamā mācību stundu slodze nedēļā 22 23 24 26 28 30 32 34 34
programms Valodu un sociālo zinātņu virziens
Izglītības programmas kursu un stundu plāns ar stundu skaitu nedēļā katrā klasē, nedēļā kopā un trijos gados kopā 2024./2025.mācību gada 10. – 12.klasē:

valodaprogramms Vides un sociālo zinātņu virziens
Izglītības programmas kursu un stundu plāns ar stundu skaitu nedēļā katrā klasē, nedēļā kopā un trijos gados kopā 2024./2025.mācību gada 10. – 12.klasē:

Vide

Dokumenti lejupielādei

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
Valodu un sociālo zinātņu virziena mācību priekšmetu stundu plāns
Vides un sociālo zinātņu virziena mācību priekšmetu stundu plāns