Sākums

Sākums

Par nodarbībām interešu izglītībā, pagarināto dienas grupu un peldētapmācību no 26.10. līdz 6.11.

(23.10.2020.rīkojums nr.VS93-20-52-rs)

Lai mazinātu Covid-19 vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim mācīsies attālināti, savukārt interešu izglītības nodarbību organizēšanā jāievēro noteikti ierobežojumi..

Pamatojoties uz  2020.gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.634 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 punktā noteikto,  Valsts izglītības satura centra 2020.gada 17.oktobra ieteikumiem piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai un Rīgas 93.vidusskolas (turpmāk – Skola) 2020.gada 27.augusta iekšējiem noteikumiem Nr.VS93-20-2-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” 15.punktu,

laika periodā no 2020.gada 26.oktobra līdz 6.novembrim Skolā:

1.  netiek organizētas trešo personu (Skolas telpu nomnieku) interešu izglītības nodarbības.
2. interešu izglītības nodarbības nenotiek klātienē 3. – 12.klašu izglītojamajiem. Ņemot vērā katras interešu izglītības programmas specifiku, ja nodarbības tiek īstenotas attālināti, par to interešu izglītības skolotāji informē audzēkņus un audzēkņu likumiskos pārstāvjus.
3. interešu izglītības nodarbības 1. – 2.klašu izglītojamajiem notiek tikai savas klases ietvaros, atbilstoši jaunam interešu izglītības grafikam (Pielikums nr.1.).
4. netiek organizētas 2.klašu peldētapmācības nodarbības.
5. pagarinātā dienas grupa 1.klasēm no pirmdienas līdz ceturtdienai notiek līdz plkst.18.00, piektdien līdz plkst.16.00.
6. Pagarinātā dienas grupa 2.klasei notiek katru darba dienu līdz plkst.16.00.

Direktore G.Kļaviņa


Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2021./2022. un 2022./2023.mācību gadiem. interesējies šeit>>>>Aktuāla informācija 27.08.2020.

Cienījamie skolēni, vecāki un skolotāji!

Pamatojoties uz 21.08.2020. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkojumu Nr.DIKS-20-757-rs informējam, ka Rīgas 93.vidusskola jauno 2020./2021. mācību gadā uzsāk ar mācību procesu klātienē 1.–12.klasei, atbilstoši A modelim.

Aicinām iepazīties ar Rīgas 93.vidusskolas 27.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.VS93-20-2-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”, kuri 26.08.2020. saskaņoti ar Skolas padomi (protokols nr.2): Noteikumi>>>

Mācību procesa organizēšanas kārtība un direktora rīkojumi paredz  atšķirīgus stundu sākuma laikus klašu grupām, klašu nošķirtību, mācību stundas blokos, dinamiskās pauzes un starpbrīžus klasēm atšķirīgos laikos, ēdināšanas kārtību un citus risinājumus veiksmīgai un drošai mācību procesa norisei Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā.

<<<Skatīt stundu laiku grafiku>>> un informāciju par <<<klašu telpām un garderobēm>>>

Noteikumi, kurus svarīgi zināt pirms ierašanās skolā:

 1. Skolā aizliegts ienākt personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, un personām ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana u.c.);
 2. Skolā no rītiem divas ieejas:
  • Skolas galveno ieeju izmanto 1.-3. un 7.-9.klašu grupas;
  • Skolas sākumskolas korpusa ieeju uz garderobēm izmanto 4.-6. un 10.-12.klašu grupas.

Izeja visiem, izmantojot tikai skolas galveno ieeju (no Sesku ielas).

 1. Vecāki pavada un sagaida bērnus tikai pie skolas ieejas.
 2. Ienākot skolā, visi veic roku dezinfekciju.
 3. Visi skolas telpās lieto maiņas apavus.
 4. Nepieciešama katram sava vairakkārt lietojama dzeramā ūdens pudele.
 5. Zvanu uz stundām nav, laika grafiks dinamiskajām pauzēm katrai klasei individuāls.

Ja mainīsies epidemioloģiskā situācija valstī, informēsim par pāreju uz B vai C mācību procesa īstenošanas modeli, daļēju vai visu mācību procesu attālināti (skat.pievienoto infografiku par modeļiem).

Iekšējās kārtības noteikumi un grozījumi>>>

Direktore G.KļaviņaInformācija 1.klases vecākiem par sapulci 27.augustā plkst.18.00:

Ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus par savu un līdzcilvēku veselības drošību, lūgums:

 pirms sapulces apmeklējuma rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli un iespējamos riskus, ja esat atgriezušies no ārvalstīm vai, iespējams, bijuši kontaktā ar Covid-19 slimniekiem;

ģimeni pārstāvēt 1 (vienam) skolēna likumiskajam pārstāvim;

bērnus uz sapulci līdzi neņemt;

 nepieciešamības gadījumā lietot sejas aizsargmasku.


Aktuāla informācija 30.07.2020.

Cienījamie skolēni, vecāki un skolotāji!

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem un piedāvātajiem mācību procesa īstenošanas modeļiem Covid-19 laikā, informējam, ka Rīgas 93.vidusskola jauno 2020./2021. mācību gadā plāno uzsākt ar mācību procesu klātienē 1. – 12.klasei, nodrošinot informēšanu, higiēnu, personu veselības stāvokļa uzraudzību un distancēšanos (A modelis). 10. – 12.klasei tiek izskatīta iespēja 20% mācību laika izmantot attālinātā mācību procesa elementus.

Šobrīd tiek izstrādāta Rīgas 93.vidusskolas mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g., paredzot nedaudz atšķirīgus stundu sākuma laikus klašu grupām, klašu nošķirtību, mācību stundas blokos, dinamiskās pauzes un starpbrīžus klasēm atšķirīgos laikos, ēdināšanas kārtību u.c. risinājumus veiksmīgai un drošai mācību procesa norisei Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā.

Ja mainīsies epidemioloģiskā situācija valstī, informēsim par pāreju uz B vai C mācību procesa īstenošanas modeli, daļēju vai visu mācību procesu attālināti (skat.pievienoto infografiku par modeļiem).

Direktore G.Kļaviņa


Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecākus aicina pieteikties “Skolēnu kartei” portālā www.eriga.lv

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.

“Rīgas satiksme” norāda, ka, aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “twitter”, “facebook”.

 


Topošais vidusskolēn!

Ja vēlies savu turpmāko karjeru veidot valodu, vides, sociālo zinātņu vai militārajā jomā, tad Rīgas 93.vidusskola ir Tava skola!

Mūsu skolas iepriekšējo gadu sasniegumi https://ej.uz/sasniegumi93 liecina par to, ka iestājeksāmeni nav noteicošais faktors, lai skolēni gūtu izcilus rezultātus.

Uzņemšana un dokumentu iesniegšana uz 10.klasi 2020./2021.m.g. Rīgas 93.vidusskolā, Sesku ielā 72, no š.g. 15.jūnija darba dienās, plkst.9.00 – 16.00

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. +371 67575557 vai rakstot uz e-pastu r93vs@riga.lv, lai vienotos par tikšanās laiku un saņemtu konsultāciju par vidējās izglītības programmu, virzieniem un citiem jautājumiem.

Iesnieguma veidlapu atradīsi ŠEIT>>>

Stājoties skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. vecāku iesniegums (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
 2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
 3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte).

Iepazīsties ar vispārējās vidējās izglītības programmas virzieniem:


Aktuālā informācija 29.06.2020.

 Rīgas 93.vidusskola no 10. jūnija pieņem apmeklētājus klātienē  pēc iepriekšēja pieraksta un gadījumā, ja informācijas un / vai dokumentu apmaiņa vai pakalpojuma pieteikšana citā ceļā nav iespējama. 

Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam zvanīt: +371 67575557 vai rakstīt: r93vs@riga.lv .

Saņemot pakalpojumu klātienē, lūdzam ievērot papildu drošības pasākumus Covid-19 mazināšanai, ievērot 2 m distanci un izmantot sejas aizsegu, ja esat riska grupā.

Rīgas 93.vidusskolas telpās nedrīkst uzturēties personas, kurām:
*Noteikta pašizolācija;
*Noteikta mājas karantīna vai stingrā izolācija;
*Ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Atgādinām, ka dokumentus var nosūtīt:
*izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Rīgas 93.vidusskolu un pievienojot nepieciešamos dokumentus;
*elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: r93vs@riga.lv ;
*pa pastu uz adresi: Sesku iela 72, Rīga, LV-1082.


Sveicam!

Sveicam Lauru Kalvāni un Montu Jančevsku ar iegūto 3 pakāpes diplomu Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtā, kā arī sveicam Agati Jančevsku ar sekmīgu startu Rīgas skolu konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”


Sveicam visus mūsu skolēnus 2019./2020.mācību gadu noslēgumā!

Liels PALDIES skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu.
Īpašs prieks un gandarījums par skolēniem, kuri par labām un teicamām sekmēm ieguvuši zelta un sudraba diplomus.

Labu un drošu atpūtu vasaras brīvdienās!

 

Zelta diploms pienākas: Sudraba diploms pienākas:
Vārds Uzvārds Vārds  Uzvārds
Mikam Aišpuram Dāvidam Ašmanim
Helēnai Baranovskai Regnāram Baranovskim
Rūtai Baulai Mārtiņam Ralfam Baumanim
Annai Borancei Nikolai Bogačai
Sindijai Brantei Klāvam Kristapam Briedim
Sabīnei Di Andradi Mārcim Catlakšam
Akselam Larsam Ditam Evelīnai Černijai
Džavidam Gubatovam Lienei Dalmatovai
Agatei Jančevskai Elijai Donai
Annijai Karulei Danielam Drozdam
Justīnei Kārkliņai Kristapam Ešmitam
Matīsam Kārkliņam Dāvim Gerradam Gabrānam
Anastasijai Kotovai Madarai Gerliņai
Kristapam Emīlam Kurtišam Annai Kristiānai Gontarevai
Elīnai Lazdai Evijai Danielai Gontarevai
Kristiānam Leonovam Beātei Sintijai Gulbei
Ernestam Lūsim Aigaram Gurdzielam
Marekam Ričardam Neripam Esterei Gustei
Emīlijai Ozerei Sabīnei Martai Hāgenai
Santai Piebalgai Martai Juknevičai
Denijai Sidorčukai Sanijai Kalniņai
Esterei Streikišai Laurai Kalvānei
Markusam Streikišam Kristeram Kārkliņam
Renātei Andijai Svennei Nikolai Kleinbergai
Jūlijai Štrausei Martinam Kondratenko
Elēnai Švecai Megijai Koreņukai
Albertam Vilnītim Robertam Kozlovam
Alisei Vīns Sintijai Kriščukai
Maritai Voroņko Aleksai Krivuļko
Luīzei Zaikai Ralfam Krūmiņam
Alisei Zaksei Dāvidam Kutafinam
Evitai Zalpēterei Signijai Lamsterei
Evelīnai Lamsterei
Artai Lazdānei
Nikam Lazdiņam
Lūcijai Anetei Lipinikai
Laurai Martai Liukišai
Artim Malihinam
Renātei Mālmanei
Denisam Mihailovam
Elizabetei Ozoliņai
Elmāram Jānim Ozoliņam
Lukasam Pralgauskam
Markusam Priedem
Aigaram Rikmanim
Aigaram Rikmanim
Artūram Rjabovam
Jānim Rozenvaldam
Samantai Rudzītei
Dārtai Rūtenai
Renāram Salmiņam
Elīnai Skreiverei
Vanesai Slastjunovai
Jurim Sušinovam
Lotāram Šleijam
Aleksam Trifanovam
Adrianam Trūlim
Patrikam Udrasolam
Raimundam Vanagam
Aļesjai Vedmeckai
Igoram Vedmeckim
Patrīcijai Vīns
Paulam Vītoliņam
Rihardam Zaksim
Laurai Ziemelei

Cienījamie Rīgas 93.vidusskolas topošā pirmklasnieka vecāki!

Kopš  februāra mēneša, kad tikāmies vecāku informatīvajā sanāksmē un ar bērniem adaptācijas nodarbībās, kādu laiku neesam klātienē sazinājušies, tāpēc esam sagatavojuši Rīgas 93.vidusskolas informatīvo izdevumu Nr.1, kuru nosūtīsim katram uz Jūsu e-pastu.

  Aktuālā informācija

12.05.2020.

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek pagarināta ārkārtējā situācija līdz 9.jūnijam.
Arī no 12.maija ir aizliegtas visa veida mācības klātienē, tostarp interešu izglītība, pieaugušo izglītība, individuālās nodarbības, izņemot konsultācijas izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem.

 • 12.klašu skolēniem mācības beidzas 15.maijā, bet mācību gads 7.jūlijā.
 • 9.klašu skolēniem mācības beidzas 29.maijā, mācību gads  – 12.jūnijā.

Pārējām klasēm gan mācības, gan mācību gads beidzas  – 29.maijā.
Skolēniem, kuriem būs nepieciešami papildu mācību pasākumi (attālināti), tie  notiks 1. – 14.jūnijam.

Rīgas 93.vidusskola aicina apmeklētājus sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, nosūtot iesniegumus uz e-pastu r93vs@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei. 

Skolas direktore G.Kļaviņa


Sveiciens visām māmiņām!


Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītie bērnu darbiņi


Made with Padlet

Skolēnu darbiņi Lieldienas gaidot


 

Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

Rīgas 93. vidusskolā turpinās pretendentu reģistrācija 2020./2021. un 2021./2022. mācību gada 1.klasēm.
Uzmanību! Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 1. klašu pretendentu vecāku iesniegumus izglītības iestāde pieņem tikai attālināti, proti, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumus aicinām sūtīt uz skolas oficiālo e-adresi vai e-pasta adresi: r93vs@riga.lv.  Tālrunis uzziņām 67575557.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu ierodoties iestādē vai elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapu atradīsiet šeit >>>


 

Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Maksims Šiškins (5.kl.)- 3. vieta
 • Dāvids Ašmanis (5.kl.)- atzinība
 • Daniels Drozds (5.kl.)- atzinība
 • Klāvs Kristaps Briedis (6.kl.)- atzinība


Sveicam!

Sveicam 3.a klases skolēnu Jēkabu Liepiņu ar iegūto 3. vietu matemātikas konkursā “MMC Meridian” 838 skolēnu konkurencē!