Sākums

Sākums

Sveicam mūsu skolas 12.klases absolventi Alisi Zaksi ar saņemto Ministru prezidentes Evikas Siliņas pateicības rakstu par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem, kā arī Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas un Finanšu ministra Arvila Ašeradena pateicību simtgades izcilniekam. 16. jūlijā Alise veica arī piemiņas ierakstu skolas izcilnieku grāmatā. Priecājamies par Alises sasniegumiem un vēlam izcilus panākumus nākotnē.


Uzņemšanas Rīgas 93. vidusskolas 10. klasē konkursa rezultāti

Pretendentu rindā noteiktajā termiņā saņemti un  reģistrēti 248 pieteikumi.

Uzņemtajiem pretendentiem Rīgas 93.vidusskolā darba dienās no 2024.gada 10. jūlija līdz 16. jūlijam (ieskaitot) no plkst. 9.00 līdz 15.00 jāiesniedz klātienē:

  1. apliecības un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu), ja nav uzrādīti un iesniegti iepriekš kopā ar iesniegumu.
  2. medicīnas karte (u/026).

Ja norādītajā laikā dokumenti netiek iesniegti, skola piedāvā vietu nākamajiem pretendentiem uz 10. klasi konkursā iegūto rezultātu secībā.

Gadījumos, ja saņemts atteikums no kāda skolā uzņemtā izglītojamā vecākiem, skola līdz 25.jūlijam sazināsies ar nākamā pretendentu rindā reģistrētā izglītojamā vecākiem par iespēju mācīties Rīgas 93.vidusskolas 10. klasē.

Ja mācības 10. klasē turpināsiet citā skolā, lūdzam par to informēt zvanot t. 67575557 vai rakstot uz e-pastu r93vs@riga.lv.

2024.gada 26.augustā plkst.18.00 skolā, aktu zālē notiks uzņemto 10. klases skolēnu un viņu vecāku sapulce.

Uz tikšanos vidusskolā!

Ieteiktie pretendenti uzņemšanai Rīgas 93.vidusskolas 10.klasē:

001

003

004

005

006

008

009

012

015

021

022

024

026

027

029

033

034

035

037

038

039

040

041

043

046

049

051

060

061

064

066

067

073

075

077

080

086

087

090

093

094

097

098

100

105

110

111

112

113

116

120

125

126

134

137

138

139

144

145

146

148

155

156

158

159

163

164

174

175

177

180

181

183

184

185

188

189

191

192

193

195

196

198

199

200

201

203

207

208

209

210

212

214

215

217

219

222

228

230

231

233

234

235

236

239

240

242

243

244

245

246

248

 

Pretendenti rezervē:

147

115

010

099

109

030

213

223

141

069

031

011

142

052

221

062

170

020

017

194

084

082

160

238

056

002

161

149

130

178

176

074

197

013

186

229

224

226

058

091

106

218

070

071

088

211

132

220

225

123

121

045

168

032

135

089

128

182

025

124

053

103

007

154

028

048

173

018

202

101

162

055

114

117

036

190

107

169

102

247

065

044

122

129

050

063

081

096

054

165

179

151

204

076

157

143

152

072

206

187

216

047

119

136

241

016

042

153

014

150

231

079

140

127

104

205

085

095

092

068

078

059

227

118

023

166

167

172

083

133

057


Uzņemšana Rīgas 93.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā 10.klasē

Pretendentu pieteikšanās konkursam uzņemšanai 10. klasēs no 25.06.2024. līdz 05.07.2024.

  1. Klātienē (Sesku ielā 72) iesniedzot iesniegumu papīra formātā no plkst. 9:00 līdz 15:00
  2. Ektroniski nosūtot uz skolas e-pastu:r93vs@riga.lv iesniegumu ar vecāka vai izglītojamā likumiskā pārstāvja drošu elektronisko parakstu līdz 05.07.2024.

Pēc reģistrēšanas VIIS pretendentu rindā, pretendentiem tiks nosūtīts reģistrācijas kods.
Uzņemšanas 10. klasēs konkursa rezultāti kodu secībā tiks paziņoti, publicējot skolas mājas lapā, 10.07.2024.
Iesnieguma pielikumā norādīto dokumentu (apliecības, sekmju izraksta un medicīnas kartes 026/u) uzradīšana un iesniegšana skolā klātienē no 10.jūlija līdz 16.jūlijam darba dienās no plkst.9.00 – 15.00. Sertifikātu kopijas nav jāiesniedz, jo rezultāti redzami reģistrējot pretendentu valsts izglītības un informācijas sistēmā (VIIS).

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā
Iesniegums word

 

uznemsanaRīgas 93.vidusskolā no 03.06. – 14.06. norisinājās nometne “Krāsainā pasaule”. Nometnes dienu ietvaros bērni stāstīja par saviem vērojumiem dabā. Gāja uz mežu un  pētīja  augu daudzveidību, to nozīmi cilvēka dzīvē. Mežā no iegūtiem materiāliem izgatavoja grāmatzīmes.
Brauca uz Mežaparku un izgāja dažādas trases “Mežakaķī.”  Te bija jāliek lietā savas intelektuālās spējas un atjautība.
Veidoja  kolāžas  no dabas materiāliem. Gleznas veidošana rosināja radoši darboties.
Apmeklēja ar dabu saistītus objektus – atpūtas parkus pilsētā un atpūtas parku “Laumas” Uzzināja par bites dzīvi. Bija prieks un interese pašiem liet sveci no vaska.
Bērni skatījās izglītojošus video materiālus, tika organizētas sporta un izklaides aktivitātes. Jautri pavadīja laiku piknikā ar burbuļu pūšanu un dejošanu.
Apsprieda savu un citu guvumu no piedzīvotā un redzētā pilsētā, pie jūras, pļavā, pie dīķa…

11.jūnijā Metodiskās dienas ietvaros mūsu skolas pedagogi apkopoja mācību gadā paveikto, kā arī izvirzīja jaunus mērķus jaunajam mācību gadam. Raiņa un Aspazijas vasarnīcā savstarpējās pieredzes apmaiņas nodarbībā pedagogi dalījās ar labās prakses piemēriem sadarbības jomā, kā arī iedvesmojās no Raiņa un Aspazijas daiļrades un dzīvesstāsta. Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā Kauguros pedagogiem bija iespēja smelties idejas un uzzināt par veiksmīgiem jauniešu brīvā laika organizācijas risinājumiem.


7.jūnijā sirsnīgā gaisotnē tika aizvadīti 9. un 12. klašu izlaiduma svētki.

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un ka ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam –
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

I.Ziedonis


Mācību gada noslēgumā īpašā pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā godinājām skolēnus, kuri pārstāvēja mūsu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs. Mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti saņēma īpašu apbalvojumu “Skolas lepnums 2023./2024. m.g.”.
Apsveicam un lepojamies!

Mācību gada pēdējā nedēļā pie mūsu skolas pirmās klases skolēniem viesojās “lapsa” un “vilks”, lai  bērniem interesantā un atraktīvā veidā stāstītu par traumatisma profilaksi un atgādinātu par drošības noteikumiem mājās un sabiedriskās vietā. Nodarbības laikā tika izrunāts kā bērniem rīkoties visdažādākajās dzīves situācijās, lai pasargātu sevi un citus un būtu drošībā. Pateicamies Rīgas domes Labklājības departamentam par sniegto iespēju.

Apsveicam 3. b klases skolēnus ar iegūto augstāko novērtējumu – Meistara diplomu  “Latvijas valsts meži” vides izglītības programmā Meža meistarklase. Pateicamies skolotājai Indrai Siksalietei par uzņēmību organizējot izzinošas stundas skolēniem dabā un ārpus skolas.
dip

Apsveicam 10. klases skolēnus Samantu Rozi, Sabīni Salmani, Rihardu Zaksi un 12.klases skolnieces Lieni Dalmatovu, Elēnu Švecu, Alisi Zaksi ar iegūto 3. vietu Latvijas Sarkanā krusta rīkotajās Rīgas skolu jauniešu pirmās palīdzības sacensībās vidusskolas grupā.
Pateicamies skolotājam Jānim Butinam par skolēnu sagatavošanu.
pp

7. maijā skolas sporta deju studijas “Duets” dejotāji kārtoja Latvijas sporta deju profesionāļu federācijas eksāmenu, kurā dejotāju prasmes vērtēja LSDPF goda prezidents Egils Šmagris.
Apsveicam dejotājus ar I un II dejotāju pakāpes apliecību iegūšanu. Lielu paldies sakām skolotājai Dacei Skrastiņai par dejotāju sagatavošanu un eksāmena organizēšanu.
dejotaji

“Katrs brīdis ir ota, ar kuru savas dienu krāsas

uz liktens audekla liec.
Tev pašam iespēja dota paveikt ko nebijušu,
galu galā Tu esi debesu radīts dzīvības zieds!”
10. maijā pēdējais zvans izskanēja mūsu skolas 12. un 9. klašu skolēniem. Skolēni pirms eksāmeniem saņēma spēka vārdus un laba vēlējumus no skolas biedriem, skolotājiem un skolas vadības. Veiksmi un izdošanos eksāmenos!

Pateic

Gatavojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, mūsu skolas skolēni pētīja Latvijas vēsturi ceļā uz valsts neatkarības atjaunošanu. Pateicamies Sk. Violai Rubenei par skolēnu iedvesmošanu un sagatavošanu.
Savukārt sākumskolā tika īstenota patriotiskās audzināšanas diena ar moto “Mana atbildība par manu ģimeni, manu skolu un manu valsti” integrēti KiVa programmas nodarbībās, kā arī skolēni gatavoja projekta darbus “Mana Latvija”. Paldies sākumskolas skolotājām par skolēnu iedvesmošanu un patriotisko audzināšanu.


Pateicoties mūsu skolas 1.-2. klašu skolēnu čaklajām rociņām, vecāku atbalstam un Daces Miglinieces gādībai, mūsu skolas pagalms uzziedēja košās pavasara krāsās.


Apsveicam mūsu skolas tautas deju kolektīvu “Kreimenīte” ar izciliem panākumiem Rīgas tautas deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skatē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”.

  • 1.-4.klašu 1. grupai  – I pakāpe ar 44 punktiem.
  • 1.-4.klašu 2. grupai  – Augstākā pakāpe ar 45 punktiem.
  • 3.-6. klašu grupai – Augstākā pakāpe ar 46 punktiem.
  • 7.-9. klašu grupai – I pakāpe ar 42 punktiem.

Paldies dejotājiem par dejotprieku, degsmi, smaidiem un centību, dejotāju vecākiem un ģimenes locekļiem par atbalstu, iesaistīšanos un palīdzēšanu, skolas pedagogiem un darbiniekiem par dejotāju atbalstīšanu, bet kolektīva vadītājām: Elīnai Kovaļevskai, Ilonai Kirilovai, Indrai Dukai un koncertmeistarei Marutai Muižniecei par dejotāju sagatavošanu, motivēšanu un bērnos ieaudzināto dejas mīlestību.


16. aprīlī mūsu 5.-7.klašu skolēni sacentās tradicionālajā erudīcijas konkursā “Seskors”. Apsveicam 7.a klasi ar uzvaru konkursā!


Apveicam mūsu skolas 3.a un 3b. klases skolēnus Miku Kamali, Elizabeti Loginu un Edvardu Zīmeli ar iegūtajām godalgotajām vietām Informācijas tehnoloģiju konkursā “Algoritmu meistars”. Paldies skolotājai Indrai Siksalietei par skolēnu sagatavošanu.


Apsveicam mūsu skolas 1.b klases skolnieku Regnāru Daniļeviču ar iegūto 3. vietu Vides izziņas konkursā “Kukaiņu noslēpumi”. Paldies skolotājai Evitai Ezerrozei par skolēna sagatavošanu.

dip


Pateicamies Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas Tehniskajai universitātei par iespēju 7. klasēm apmeklēt RTU zinātkāres centru FUTURIMO. Skolēniem tā bija brīnišķīga iespēja papildināt inženierzinību mācību priekšmetā gūtās zināšanas un pārbaudīt tās dzīvē.


#KONKURSS “Mana veselīgā ēdienkarte” – aizraujoša iespēja 1. – 4. klasēm izpaust savu radošumu un zināšanas par veselīgu uzturu!
✂️📕 🎨 Konkursā skolēni aicināti izveidot radošus darbus vai projektus, kas attēlo to, kā viņi redz savu veselīgo ēdienkarti (zīmējumus, kolāžas, komiksus u.tml.).

📬Lai pieteiktu klasi, audzinātājam vai citam izglītības iestādes pārstāvim līdz 22. aprīlim jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa —> bit.ly/piensunaugli .

Radošie darbi jāiesniedz līdz 30. aprīlim, nosūtot uz e-pastu konkurss@vatp.lv vai nogādājot klātienē (adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspilī, LV-3602).

🍏Iesniegtos darbus vērtēs žūrija, un pirmo trīs vietu ieguvēji tiks noteikti divās klašu grupās: 1.-2. klase, 3. – 4. klase.
🍏Paši radošākie un zinošākie iegūs izglītojošu, izklaidējošu ekskursiju uz dabas atpūtas vietu (vietas aprakstītas nolikumā).
🍏Otro un trešo vietu ieguvējiem – galda spēles izglītojošai kopā būšanai.
🍏Darbi tiks nodoti arī skatītāju vērtējumam sociālo mediju platformā https://www.facebook.com/piensaugliskolai. Balsojumā noskaidrosim, kura klase iegūs simpātiju balvu – personalizētas, ar skolēnu vārdiem un programmas “Piens un augļi skolai” logo apdrukātas ūdens pudeles.

plak


Lieldienas


Pateicoties Latvijas skolas somas projektam, 28.martā mūsu skolā viesojās dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse un komponists Jānis Ķirsis ar aizraujošu muzikālu spēļstundu. 8.-12.klašu skolēniem bija iespēja interaktīvā veidā uzzināja daudz noderīga par Latvijas kultūras kanonu, kas ietver tautas tradīcijas, arhitektūru un dizainu, skatuves mākslu, vizuālo mākslu, literatūru, mūziku, kino un Latvijas ainavas. Programmas kodolu veidoja Latvijas kultūras kanonā iekļauto komponistu dziesmas (Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Emīls Dārziņš), kā arī citas tautā iemīļotas un skolēniem zināmas melodijas un tautasdziesmas.


25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Karogs


Modes nedēļa no 25.-28.martam!

Dalībnieki savu tērpu demonstrēšanai tiek gaidīti katru dienu skolas aktu zālē no pl. 11.30-12.05, kur katra klase varēs uztaisīt arī kopbildi.
Balviņu par piedalīšanos modes nedēļā saņems skolēni, kuriem tērpi būs ATBILSTOŠI katrai dienas tēmai un kuri aktīvi piedalīsies KATRU dienu!
Ja kādu dienu nesanāks ierasties skolā, bildīti ar sevi droši var atsūtīt e-klasē Skolēnu pašpārvaldes konsultantam-skolotājam Jānim Butinam (vai arī jbutins@edu.riga.lv). /bildi redzēs tikai skolotājs/
Aktīvāko skolēnu apbalvošana notiks 3. aprīlī pl. 11.40 skolas aktu zālē.
Ielūgumu uz apbalvošanu skolēni saņems 2. aprīlī!

Ar cieņu
Skolēnu pašpārvaldes jaunieši

Plakats


21.martā tika aizvadīts tradicionālais skolas erudīcijas konkurss “Seskors”. Attapībā, izveicībā un erudīcijā sacentās vidusskolas klases. Apsveicam ilggadējo konkursa uzvarētāju – 12.a klasi! Pateicamies skolotājam Jānim Butinam par konkursa organizēšanu.


18. martā”, pateicoties Latvijas skolas somas projektam, mūsu skolā viesojās improvizācijas teātra “Divas” mākslinieces ar nodarbību “Prāta un emociju turbulence”. Skolēniem tā bija burvīga iespēja mācīties atpazīt sevī un arī citos dažādas emocijas, ka arī mācīties tās kontrolēt.


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas pašvaldības latviešu valodas un literatūras  olimpiādē!
Alise Zakse- 3. vieta
Agatei Jančevskai- atzinība
Paldies skolotājai Gitai Millerei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!
oli

Izglītības kvalitāti veido aktīva līdzdalība. Mūsu skola piedalās OECD starptautiskās mācību vides pētījumā.
#OECD #TALIS2024

ed


12.klašu Žetonvakars aizvadīts!

Rīgas 93. vidusskolas žetons, tā ir piederības zīme skolai un skolas vērtībām, kā arī atbildība nest skolas vārdu tālāk!
Lai veiksme un izdošanās eksāmenos!

 plans


Seskors 2024

29.februārī mūsu skolā norisinājās leģendārais erudīcijas konkurss “Seskors” 8.-9. klasēm, kurā piedalījās arī Rīgas 86. vidusskolas 9.klašu skolēni. Priecājamies, ka pateicoties dalībai British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajam pilotprojektam “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā”, mums bija iespēja iepazīstināt kaimiņos esošās Rīgas 86. vidusskolas skolēnus ar mūsu skolas tradīcijām.
Konkursa gaitā skolēnu erudīcija un emocijas sita augstu vilni. Apsveicam Rīgas 93. vidusskolas 9.b klases skolēnu komandu ar uzvaru konkursā!


Rīgas 93. vidusskola aicina uz “Pūcītes skoliņas” adaptācijas nodarbībām 2024./2025.m.g. 1.klases pretendentus – bērnus, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi.
Nodarbības notiks 05.03., 19.03., 26.03. (otrdienās) no 16:00-18:00 skolas telpās.
Tā būs iespēja iepazīt skolas telpas, skolotājus, skolas interešu izglītības piedāvājumu, iejusties skolas vidē un apgūt svarīgas skolai nepieciešamās prasmes.
05.03. Iepazīšanās diena:
16:00 Reģistrācija.
16:30 Interešu izglītības kolektīvu koncerts.
17:00 Informatīvā sapulce vecākiem/ Iepazīšanās nodarbības topošajiem pirmklasniekiem.
19.03. Matemātikas un sporta diena
26.03. Mūzikas un mākslas diena
psk

uzn


Mūsu skolas 9.-12.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar skolas absolventi, Ventspils augstskolas studenti un augstskolas vēstnieci Līvu Teterovsku, kura jauniešus informēja par Ventspils augstskolas sniegtajām iespējām un iedvesmoja kļūt par studentiem.
Priecājamies  par iespēju tikties ar mūsu skolas absolventi!

Rīgas 93.vidusskolas absolvente, Vītolu Fonda stipendiāte un Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes studiju virziena “Dabaszinātņu skolotājs” 1.kursa studente Renāte Mālmane atgriezās Rīgas 93.vidusskolā, lai 12.a un 12.b klašu skolēniem pastāstītu par studijām, stipendijām un Vītolu Fondu.


Sveicam!

Sveicam Rīgas 93. vidusskolas 12. klases skolnieci Alisi Zaksi ar iegūto Rīgas domes Pateicības rakstu par pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā pasākumā “Rīgas skolēns 2023.  Mēs lepojamies!”


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas fizikas un ķīmijas  olimpiādē

  • Dāvids Āšmanis- 2. vieta (ķīmija)
  • Dāvids Āšmanis- 3. vieta (fizika)

Paldies skolotājām A. Eglienei un V. Krakauskai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā

2023./2024.mācību gadā mūsu skola piedalās British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības  un zinātnes ministrijas īstenotajā pilotprojektā “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā”. Mūsu sadarbības partneri ir netālu kaimiņos esošā Rīgas 86.vidusskola. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas skolēniem, skolotājiem un vecākiem palīdz pārejā uz vienotas skolas pieeju un mācībām latviešu valodā.

Rudens semestrī mūsu skolas latviešu valodas skolotāja Sandra Saulīte tikās ar Rīgas 86.vidusskolas latviešu valodas skolotājām un pārrunāja aktuālus metodikas jautājumus, piemēram, par mācību programmām, mācību vielas apguves plānošanu, valodas prasmju vienlaicīgu attīstīšanu, valodas barjeras problēmu un mājasdarbiem.

Decembrī Rīgas 86.vidusskolas skolotāji vēroja mācību stundas Rīgas 93.vidusskolas 7.klasē un pēc tam ar mūsu skolas skolotājiem pārrunāja novērojumus un savu pieredzi attiecībā uz atbalsta sistēmas nodrošināšanu, vieglās valodas lietojumu, skolēnu iesaistīšanu mācību procesā, mācību materiāliem, mācību formām, valodas apguves metodiku un pareizrakstības veicināšanu.

Tāpat arī decembrī desmit skolēniem no mūsu skolas 7.a klases bija iespēja vienu dienu mācīties Rīgas 86.vidusskolā, savukārt kaimiņu skolas skolēni mācījās pie mums. Skolēnu atsauksmes bija ļoti pozitīvas, viņi novērtēja iespēju pabūt citā skolā, iegūt jaunus draugus un piedalīties mācību stundās. Rīgas 86.vidusskolas skolēni bija pārsteigti, ka mūsu skolā nav zvana, ir galda teniss un ir ļoti laba ēdnīca. Arī skolotāji pozitīvi vērtēja gan “viesskolēnus”, gan arī pieredzi kopumā.

Šajā semestrī līdzīga iespēja vienu dienu mācīties Rīgas 86.vidusskolā būs 9.b klases skolēniem. Februāra beigās pie mums ciemosies Rīgas 86.vidusskolas 9.klašu skolēni, lai iepazītos ar skolu, skolēniem un skolotājiem un uzzinātu vairāk par vidusskolas vidējās izglītības programmu mūsu skolā. Tāpat plānota arī Rīgas 86.vidusskolas 9.klašu skolēnu tikšanās ar mūsu skolas administrāciju un direktori.

Projekta koordinatore, Izglītības metodiķe Inese Mūrmane


Feb

Apsveicam mūsu skolas 2.a klases skolēnu Armandu Zaksi ar iegūto Pateicību par dalību Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās ievirzes vidējās izglītības iestāžu programmas Pūšaminstrumentu spēle Valsts konkursa II kārtā.
dipl

Pateicoties projekta “Latvijas skolas soma” sniegtajai iespējai un sadarbībai ar radošo apvienību Skoleniem.lv, mūsu skolas skolēniem ir iespēja noskatīties audio-vizuālo koncertlekciju  “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls.”
Koncertlekcija ir muzikāls stāsts par Raimonda Paula daiļradi – laikmetu, kurā viņš mācījies, strādājis , kā arī par Maestro šodienas muzikālajām gaitām.
Arī šodien lielāko daļu laika savā radošajā ikdienā Maestro pavada ierakstu studijā un koncertzālēs, kurās pulcē labākos Latvijas mūziķus un laika biedrus- Elīna Garanča, Intars Busulis, Daumants Kalniņš, vokālā grupa Framest un daudzus citus, kuru radošo sadarbību ar Raimondu Paulu Rūta Dūduma Ķirse un Jānis Ķirsis atspoguļos jaunajā koncertlekcijā.

Pieminot 1991.gada Barikāžu laiku, 19. janvārī, pateicoties projektam “Latvijas Skolas soma”, mūsu skolā viesojās dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse un komponists Jānis Ķirsis ar vēsturisku koncertlekciju “Barikāžu dziesmas”. 5.-7. klašu skolēniem bija iespēja muzikālā vēstījumā izdzīvot Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku 1991. gada janvārī.


Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Pašvaldības policiju un Rīgas satiksmi, mūsu skolā viesojās “Drošības busiņš”. 4. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar drošības noteikumiem sabiedriskajā transportā.


Informācijai!

🎯Informējam ka skolas padomes sēde notiks 24.01.2024. plkst.18:00, klātienē, bet būs arī iespēja sēdē piedalīties attālināti. (Saiti uz sēdi atradīsiet e-klasē.)
swwde

Jaunais gads un otrais mācību semestris ir sācies ar mūsu skolēnu sasniegumiem – mūsu skolas sporta deju kolektīva “Duets” dalībnieki Renārs Eihmanis un Sofja Oleiņikova 7. janvārī saņēma Latvijas Sporta deju federācijas apbalvojumu par iegūto 4.vietu 2023.gada kausā. Pateicamies skolotājai Dacei Skrastiņai par skolēnu sagatavošanu. 
Jau 27.janvārī Rēzeknē 2024. gada Latvijas čempionāts. Lai izdodas!

Sveicam!

Sveicam Alisi Zaksi un Dāvidu Ašmani ar iegūto 3. vietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības vēstures  olimpiādē!
Paldies skolotājai Violai Rubenei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


 


Sveicam!

Sveicam Dāvidu Ašmani ar 3. vietu  bioloģijas olimpiādē!
Paldies skolotājam J. Butinam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Biol


Sveicam!

Sveicam Leopoldu Ārenbergu ar 3. vietu  vācu valodas olimpiādē!
Paldies skolotājai I. Volfai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

vv


Apsveicam mūsu skolas skolotāju Indru Siksalieti ar saņemto augsto novērtējumu 2023.gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē, kurā skolotāja saņēma speciālo balvu par darbu “Mākslīgā intelekta rīki mācību procesa plānošanai” nominācijā “Inovatīvie mācību līdzekļi un rīki interešu izglītībā”. Lepojamies!


1. decembrī mūsu skolas komanda piedalījām Rīgas skolēnu līdzdalības forumā VEF kultūras pilī. Mūsu skolu pārstāvēja skolas padomes priekšsēdētāja Daiga Dalmatova, pašpārvaldes konsultants skolotājs Jānis Butins, skolēnu pašpārvaldes pārstāves Alise Zakse, Elēna Šveca un Liene Dalmatova. Mūsu skolas pašpārvaldes vadītāja Alise Zakse forumā dalījās pieredzē par iespējām un izaicinājumiem, kā arī labās prakses piemēriem mūsu skolas pašpārvaldē.

Sveicam!
Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas olimpiādē!
Rūta Nadīna Baranovska (11.kl.)- 3. vieta
Paldies skolotājam Ģ. Jaunalksnim par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!
en

Dec

vd


Novembrī – Valsts svētku un patriotiskās audzināšanas mēnesī mūsu skolas skolēni latviešu valodas stundā rakstīja vēstules Latvijai. Pateicamies latviešu valodas un literatūra skolotājai Gitai Millerei par iniciatīvu un skolēniem par skaistiem vārdiem, kas veltīti mūsu Latvijai.

Mūsu skolas 2.a un 3.b klase saņēma pateicību par dalību akcijā “Zoozīļuks 2023”. Apsveicam!

Turpinot novembra mēnesi patriotiskās noskaņās, skolā viesojās dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse un komponists Jānis Ķirsis ar audiovizuālu koncertlekciju “Lāčplēša dienā” .

LV

Mūsu skolas skolēni sveic Latviju 105. dzimšanas dienā ar krāšņiem koncertiem.

Valsts Svētku priekšvakarā 3. klašu skolēni apmeklēja Sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāli “Pļavnieki”, nesot labestības liesmiņu un sveicot Valsts Svētkos.

Tuvojoties Lāčplēša dienai mūsu skolas 1.-4. klašu skolēni un skolotāji izlika svecītes skolas priekšā pieminot un godinot Latvijas Varoņus.

Zeme rīb, rati klaudz,Kas to zemi rībināja?Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
Atzīmējot Mārtiņdienu, skolas bibliotēkā ir tapusi izstāde par Mārtiņdienas tradīcijām, ticējumiem un parašām, kurā skolēni var uzzināt, kā senie latvieši svinējuši Mārtiņus, ko Mārtiņš simbolizē, minēt mīklas, kā arī uzzināt ticējumus par to, kas Mārtiņdienā darāms.

1.vietas pirmajās sporta deju sacensībās KP,, Ziemeļblāzma”mūsu skolas pirmklasniecēm Luīzei Lotei, Izabellai Kelesidou, Karolīnai, Loretai un mazajai Andželikai! Sveicam!


9.novembrī mūsu skolā viesojās Latvijas Drošāka interneta centra speciāliste izglītojot mūsu skolēnus par drošību interneta vidē, par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā. Pateicamies drossinternets.lv par sadarbību.

att saa


4. oktobrī seši 3. b klases skolēni, kā arī vides pulciņa Dabas laboratorija dalībnieki, divās komandās piedalījās vides izziņas konkursā Dārza detektīvi. Virtuves dārziņš, grupā 1. – 3. klase. Konkurss “Dārza detektīvi” norisinājās Rīgas Jauno tehniķu centra Dabaszinību skolā. Konkursa dienā komandas iejutās dārza detektīvu lomā, palīdzot atrisināt uzdevumus, kā arī parādot savas zināšanas un prasmes par augiem un to izmantošanas iespējām, ko audzējam piemājas dārziņos.

Komanda, kurā piedalījās Edvards Zīmelis, Ronja Upmane – Holšteine un Agnese Dērica, ieguva pirmo vietu savā vecuma grupā. 3. b. klases skolēni Artūrs Dinsbergs, Elīza Ernstsone un Elizabete Logina ieguva pieredzi un jaunas zināšanas. Lepojamies!


Mūsu pirmklasnieki, rūpējoties par savu un citu drošību, veido atstarotājus. Esiet droši un pamanāmi!


Mūsu skolas skolēni piedalās Latviešu valodas aģentūras rīkotā konkursā 5.-12. klašu skolēniem, kas veltīts Valsts valodas dienai. Vēlam veiksmi!Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

10.novembrī svinēsim Mārtiņdienu!
Mārtiņi iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.
Gatavosim maskas – garās sievas, mazā vīriņa, kazas, dzērves, lāča, vilka, labības statiņa – un iesim ķekatās!
Klāsim bagātīgu galdu ar rudens veltēm!
Skolas bibliotēkā varat iepazīties ar latviešu tradīcijām, uzzināt, kā senie latvieši svinējuši Mārtiņus, ko Mārtiņš simbolizē, varat minēt mīklas, kā arī ar izlasīt ticējumus par to, kas Mārtiņdienā darāms.

Olga iepazīstas ar Mārtiņdienas ticējumiem.


Mūsu skolas skolēni apgūst jaunas prasmes “Naudas dienas” ietvaros


Projekta darba ietvaros 12.klases skolēni īstenoja izzinošu nodarbību 5.b klases skolēniem Mangaļsalas fortos un bunkuros, kuras laikā skolēni pētīja un izzināja Latvijas dabu un vēsturi, veicot dažādus atjautīgus uzdevumus.


Bērni piedzimst ar spārniem. Skolotāji palīdz viņiem tos izplest. /Janušs Korčaks/
Atzīmējot Skolotāju dienu 29. septembrī, mūsu skolas vidusskolas skolēni iejutās skolotāju lomā un vadīja pirmās divas stundas.
Skolotājiem tā bija iespēja izkāpt no ikdienišķā un tikties ar jaunās paaudzes režisoru Jāzepu Podnieku.

Septembra izskaņā aicinām kavēties saulainās atmiņās par šī mācību gada pirmo skolas dienu!


“Dažādo kurpju diena”

5. septembrī mūsu skolas skolēni piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā “Dažādo kurpju dienā”, simboliski paužot savu atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Pateicamies 4.b klases audzinātājai, vecākiem un skolēniem par aktīvu dalību šajā iniciatīvā.


Skolas bibliotēka no Larvijas Nacionālās bibliotēkas ir saņēmusi lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Lasiet un vērtējiet!
Ja no šīs kolekcijas ir izlasītas 5 grāmatas, var aizpildīt novērtējuma anketu, ko atradīsiet www.lnb.lv
Pavasarī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Lielie lasīšanas svētki, kuros tiks sveikti iecienītākie rakstnieki, ilustratori, tulkotāji, izdevēji, lasītāji.

2.b klases skolnieces Amira, Sofija un Stefānija jau lasa

 


Kaut kur tālumā uz lauka,Dzestrs rīts tiek miglā tīts.Kaut kur pļavā, rīta rasāKājas mazgā septembris.Tālumā aiz košiem siliem,Noskan sapņains skolas zvans.Ir nu atkal klāt tas brīdis,Kad uz skolu doties laiks.

Sveicam kuplo 93. vidusskolas saimi uzsākot jauno 2023./2024.mācību gadu – skolas 35 gadu jubilejas gadu!Informācija par klases audzinātājiem un kabinetiem

Klase audzinātājs Kab.Nr. Gard.Nr.
1.a Elita Lazdāne 106 24
1.b Evita Ezerroze 206 23
1.c Sandra Briņķe 305 22
2.a Arnita Vītola 110 21
2.b Alla Škurikova 105 20
2.c Dace Anda Liepiņa 205 19
3.a Kristīne Naudiša 307 16
3.b Indra Siksaliete 302 17
3.c Inese Volkova 303 17
3.d Elita Lazdāne 104 16
4.a Ieva Barkāne 208 15
4.b Maija Vārdiņa 204 14
4.c Sandra Briņķe 304 13
5.a Kristīne Kokarēviča 227 69
5.b Patrīcija Vasiļjeva 117 70
6 Ieva Ozoliņa 134 2
7.a Sandra Saulīte 317 6
7.b Konstantīns Šaligins 116 6
8.a Sintija Gerdena 316 7
8.b Jānis Butins 221 7
9.a Aiva Džeriņa 328 3
9.b Evita Ezerroze 126 4
10.a Iveta Balode/Sintija Gerdena 246 67
10.b Iveta Balode/Sintija Gerdena 246 67
11 Toms Benjavs 225 26
12.a Gita Millere 132 12
12.b Viola Rubene 330 68

Rīgas 93.vidusskolas skolēniem nepieciešamie resursi un individuālie mācību piederumi

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
1. klases
2. klases
3. klases
4. klases
5.-12. klases

Piektdien, 2.jūnijā, spītējot aukstumam, vējam, lietum un krusai, mūsu skolas tautas deju kolektīvs “Kreimenīte” piedalījās tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Jūrmalā. Uz festivālu Jūrmalā no visas Latvijas bija ieradušies 3663 dejotāji no 172 tautas deju kolektīviem. Mūsu skolas kolektīvu festivālā pārstāvēja 105 dejotāji no četrām vecuma grupām. Pateicamies dejotājiem par dejotprieku un izturību, kolektīva vadītājām par dejas mīlestības ieaudzināšanu, bet vecākiem un pavadošajiem skolotājiem par līdzi jušanu un sniegto atbalstu.

Veiksmīgs mācību gads ir jānoslēdz ar jautru ballīti! POPiela un mācību gada noslēguma balle!
Apsveicam 8.b klasi ar ceļojošā mikrofona iegūšanu par spilgtāko POPielas priekšnesumu un visus ar mācību gada noslēgumu!
Lai saulaina vasara!

Mācību gada noslēgumā Skolas Goda Diena, kurā godinām izcilākos un aktīvākos skolēnus par sasniegumiem mācībās, sportā, interešu izglītībā un ārpusklases darbā! Malači! Apsveicam un lepojamies!


Šodien, 20.maijā mūsu skolā svinējām 9.klašu Zvana svētkus!

Vēlam izturību un izdošanos eksāmenos!
Tiekamies 10.klasē!

 


Gatavojamies eksāmeniem

Ir labi ja Tu zini! Lasi šeit>>>


12. maijā mūsu skolā skanēja pēdējais zvans mūsu skolas topošajiem absolventiem. “Zvana svētkos” mūsu divpadsmitie saņēma spēka vārdus un laba vēlējumus  no skolas vadības, esošajiem un bijušajiem audzinātājiem, skolotājiem, skolas biedriem un bērnības pasaku tēliem. Vēlam veiksmi un izdošanos eksāmenos!Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,No Tevis dzīve prasīs daudz.Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,Un visu mūžu audz.

3. maijā mūsu skolas sporta deju studijas “Duets” dejotāji piedalījās sporta deju eksāmenā. Dejotāju sniegumu eksāmenā vērtēja Latvijas Sporta deju profesionāļu federācijas prezidents Egils Šmagris. Pirmās dejotāju pakāpes apliecību saņēma 16 mūsu skolas audzēkņi.  Apsveicam dejotājus un izsakām pateicību sporta deju studijas “Duets” vadītājai Dacei Skrastiņai.


Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas priekšvakarā mūsu skolas skolēni savas domas un darbus veltīja Latvijai gan veidojot veltījumus, gan godinot mūsu Latviju pie balti klātiem galdiem, gan veicot pētījumu par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas vēstures līkločiem.


 

Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2023./2024. un 2024./2025. mācību gadam.
Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu plkst. 9.00 – 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67575557. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta. Vairāk lasi šeit>>>

klase28.aprīlī, Starptautiskās dejas dienas priekšvakarā, mūsu skolas tautas deju kolektīvs “Kreimenīte” sniedza atskaites koncertu. Pateicamies dejotājiem par sniegumu un dejotprieku, vecākiem un skolotājiem par atbalstu un kolektīva vadītājām Ilonai Bogdanovai un Indrai Dukai par dejotāju sagatavošanu.
Sveicam dejotājus un dejas entuziastus Starptautiskajā dejas dienā!


maijs


Lielās talkas priekšvakarā mūsu skolas 1.-4. klašu skolēni izdaiļoja skola pagalmu stādot atraitnītes. Liels paldies skolēniem, vecākiem, klašu audzinātājām par atbalstu un sadarbību. Īpašu paldies sakām Dacei Migliniecei par mazo daiļdārznieku izglītošanu un palīdzēšanu.


Šodien, 21.aprīlī mūsu skolas skolēniem bija iespēja kārtot CSDD eksāmenu velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai. Pateicamies CSDD un GL Velo skolai par sadarbību.


 

19.aprīlis mūsu skolā ir svētku diena!
Sveicam mūsu direktori Gunitu Kļaviņu dzimšanas dienā!
Lai ik dienu priecē skolēnu smaidi un kolēģu sirdssiltums.
Sirsnīgi sveicam!

Rīgas 93. vidusskolas saime.


14.aprīlī mūsu skolā norisinājās tradicionālais erudīcijas konkurss “Seskors” 6.-7. klašu grupai, kurā piedalījās septiņas komandas. Spraigā cīņā uzvarēja 7.a klases komanda “Veči”. Apsveicam uzvarētājus! Liels paldies skolotājam Jānim Butinam par jautājumu sagatavošanu un konkursa organizāciju.


Mūsu skolā aizvadīta krāsaina Lieldienu olu izstāde. Pateicamies 1.-4. klašu skolēniem, vecākiem un audzinātājām par atsaucību!Attēls