Sākums

Sākums

No 20.09.2021. līdz 23.09.2021. Rīgas 93.vidusskola piedalās Erasmus+ Eiropas projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” Rīgas apmācībāsCovid-19 testu (siekalu skrīnings) nodošanas kārtība 2021./2022. mācību gadā

1. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
2. Rīgas 93.vidusskolā izglītojamo testēšana tiek veikta sadarbībā ar zinātniskā institūta “BIOR” laboratoriju.
3. Testus skola nodod laboratorijai katru piektdienu plkst.10.00. 4. Visi iepazīstas ar instrukciju šeit>>> un video pamācību šeit>>>
5. Piektdienās no plkst.8.00 izglītības iestādē izglītojamie norīkotas atbildīgās personas klātbūtnē nodot siekalu testu.
6. Ja siekalu testa paraugu nav iespējams nodot skolā, tad siekalu testu izglītojamais var nodot jebkurā citā laboratorijā (bez maksas). Obligāta iepriekšēja pieteikšanās elektroniski vai zvanot. Informācija SPKC mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes
Šie testa rezultāti jānosūta klases audzinātājai/-am E-klasē vai uz skolas e-pastu r93vs@riga.lv.

Pamatojums: Ministru Kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumi 17.08.2021. (40. 2 prim 2. punkts, 40. 5 prim 4.punkts, 40. 9 prim punkts)

Direktore G.Kļaviņa


Cienījamie skolēni, vecāki un skolotāji!

Rīgas 93.vidusskola jauno 2021./2022. mācību gadu uzsāk ar mācību procesu klātienē 1.–12.klasei.
Aicinām skolas mājas lapā www.r93vs.lv iepazīties ar Rīgas 93.vidusskolas:
26.08.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.VS93-21-5-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” (noteikumus atradīsi šeit>>>)
un Iekšējās kārtības noteikumiem un to aktuālajiem grozījumiem (noteikumus atradīsi šeit>>>).
Mācību procesa organizēšanas kārtība, grozījumi skolas iekšējās kārtības noteikumos un direktora rīkojumi paredz  atšķirīgus stundu sākuma laikus klašu grupām, klašu nošķirtību, mācību stundas blokos, dinamiskās pauzes un starpbrīžus klasēm atšķirīgos laikos, ēdināšanas kārtību un citus risinājumus veiksmīgai un drošai mācību procesa norisei Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā.
Skolas mājas lapā www.r93vs.lv  aicinām iepazīties ar informāciju par 1.septembri, mācību stundu laika grafiku, informāciju katrai klasei par klases audzinātāju un klašu telpām.

Noteikumi, kurus svarīgi zināt pirms ierašanās skolā:

1. Skolā aizliegts ienākt personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, un personām ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana u.c.);
2. Skolā, mācību procesā klātienē piedalās tikai izglītojamie un darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.
3. Skolā no rītiem divas ieejas:

3.1. Skolas galveno ieeju (A) izmanto 1.-2. un 7.-9.klašu grupas;
3.2. Skolas sākumskolas korpusa ieeju (B) uz garderobēm izmanto 3.-6. un 10.-12.klašu grupas.

Izeja visiem, izmantojot tikai skolas galveno ieeju (no Sesku ielas).
4. Vecāki pavada un sagaida bērnus tikai pie skolas ieejas.
5. Ienākot skolā, visi veic roku dezinfekciju.
6. Visi skolas telpās lieto maiņas apavus.
7. Visi skolas koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus. Izņēmumi noteikti 30.08.2021. Iekšējās kārtības noteikumu grozījumos, ar kuriem izglītojamos iepazīstinās klases audzinātājs.
8. Nepieciešama katram sava vairakkārt lietojama dzeramā ūdens pudele.
9. Zvanu uz stundām nav, laika grafiks dinamiskajām pauzēm un telpu vēdināšanai katrai klasei individuāls.
10.Siekalu testa nodošana skolā piektdienās līdz plkst.10.00.

Rīgas mēra Mārtiņa Staķa apsveikums Rīgas 93.vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un darbiniekiem:

Lai visiem veiksmīgs, sadarbības un priecīgu notikumu piepildīts Jaunais mācību gads!

Ar sirsnīgiem sveicieniem
Gunita Kļaviņa,
Skolas direktore


Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
kad uz skolu doties laiks.

2021./2022.macību gads 1.septembris – Zinību diena!

9.00  – Svinīgais pasākums pie skolas tikai 1. un 12. klasei!
1.un 12. klašu skolēni pulcējas skolas pagalmā no plkst. 8.45
Pēc svinīgā pasākuma 12. klašu skolēni pavada 1. klašu skolēnus līdz galvenajai ieejai, lai dotos uz pirmo klases stundu!
10.00  –  2. – 11. klašu skolēniem klases stunda
Ievērojot SPKC rekomendācijas, lūdzam vecākus un citus pavadītājus skolēnus gaidīt skolas ārpusē!
Skolēni, ieejot skolā, lieto sejas aizsargmasku, dezinficē rokas un ievēro 2 m distanci!

Ieeja skolā:
1.- 2. klase – A ieeja
3.- 6. klase – B ieeja
7.- 9. klase – A ieeja
10.- 12. klase – B ieeja

Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!


Mācību stundu grafiks Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā


Rīgas 93. vidusskolas klašu audzinātāji

2021./2022.m.g.
Klase Audzinātājs Kab.Nr.
1.a Kristīne Naudiša 308.
1.b Indra Siksaliete 302.
1.c Inese Volkova 303.
1.d Elita Lazdāne 300.
2.a Ieva Barkāne 208.
2.b Antra Orlovska 204.
2.c Sandra Briņķe 304.
3.a Arnita Vītola 110.
3.b Evita Ezerroze 206.
4.a Sarmīte Ščucka 106.
5.a Sandra Saulīte 317.
5.b Konstantīns Šaligins 116.
6.a Sintija Gerdena 316.
6.b Elita Lazdāne 300.
7.a Aiva Džeriņa 328.
7.b Alise Jurča 126.
8.a Iveta Balode 117.
8.b Kristīne Kokarēviča 227.
9.a Ināra Bērziņa 214.
9.b Ieva Ozoliņa 134.
10.a Gita Millere 132.
10.b Viola Rubene 330.
11. Vilnis Bekmanis 321.
12. Jānis Butins 221.

 


AttēlsIzglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Skatiet dokumetu šeit>>>


Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē rezultāti.

Skatīt: https://iestajparbaudijums10kl2021.beveronija.lv/rezultati-18-08

Papildus uzņemšana Rīgas 93.vidusskolā uz 10.klasēm ierodoties skolā darba dienās no plkst.9.00 – 15.00

Par pieteikšanos uz brīvajām vietām 10. klasē

2021. gada 18. augustā plkst. 10.00 Rīgas 64. vidusskolā, Ūnijas ielā 93, notiks apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā skolēnu uzņemšanai brīvajās vietās 10. klasēs Rīgas pašvaldības vidusskolās 2021./2022. mācību gadā.

Tiem, kuri jau ir atraduši skolu ar brīvām vietām un izlēmuši pieteikties – jāatver saite: šeit>>>

Tiem, kuri grib iepazīties ar skolu sarakstu, eksāmenu paraugiem u.c. noteikumiem – jāatver saite: šeit>>>


Skolēniem nepieciešamie individuālie mācību piederumi mācību gadam

Sarakstu skatiet šeit>>>


Mācību satura apguve drošā vidē klātienē

Covid-19 ir vīrusa infekcijas slimība ar ļoti augstu lipīguma pakāpi, kura pirms pusotra gada pasaulē izraisīja pandēmiju, kas joprojām ietekmē visas pasaules sabiedrības ierasto dzīves ritmu, ikviena cilvēka personīgo dzīvi un sabiedriskās aktivitātes. Vīruss ir dzīvs organisms un darbojas kā parazīts, kuram, lai dzīvotu un turpinātu savu dzīves ciklu, ir nepieciešams saimnieka organisms – šīs infekcijas gadījumā tas ir cilvēks. Vakcinēts cilvēks, kuram pret šo vīrusu izveidojušās antivielas, nomāc vīrusa veidošanos cilvēka organismā vai pilnībā vīrusu iznīcina. Vīruss iet bojā vai novājinās, un līdz ar to tiek pārtraukta vīrusu pārvietošanās ķēde no viena cilvēka uz otru un vīrusu cirkulācija sabiedrībā.
Pasaulē ir bijušas daudzas pandēmijas, un tikai vakcinācija ir likvidējusi tādas saslimšanas kā bakas, poliomielīti, samazinājusi saslimšanu ar daudzām bērnu infekcijas slimībām pasaulē. Aicinām būt sociāli atbildīgiem un vakcinēties, lai atjaunotu iespēju organizēt kvalitatīvu izglītības procesu klātienē. Izmantojiet ātrāko iespēju, kāda šobrīd ir pieejama, lai pārtrauktu vīrusu pārvietošanās ķēdi, un vakcinējieties!
Zvaniet pa bezmaksas informatīvo vakcinācijas tālruni 8989, lai ar operatoru palīdzību izvēlētos konkrēto vakcinācijas vietu un laiku!

Inga Cimiņa: “Svinēt dzīvi, deju un dziesmu klātienē!”: Video šeit>>>
Aigars Nerips: “Lai varētu tikties un pats galvenais – sportot!”: Video šeit>>>
Inga Gudēviča: “Viss ir mūsu rokās!” Video šeit>>>
Anita Vanaga: “Tik sevi pasargā! Video šeit>>>


Informācijai

Rīgas 93. vidusskolas 10. klasēs ir pieejamas 14 brīvas vietas

Departaments ir sagatavojis un publicējis mājas lapā  informāciju par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās.

Skatiet informāciju šeit>>>


Topošais vidusskolēn!

Ja vēlies savu turpmāko karjeru veidot valodu, vides, sociālo zinātņu vai militārajā jomā, tad Rīgas 93.vidusskola ir Tava skola!

Attēls Iestāšanās noteikumi Rīgas 93. vidusskolā ŠEIT>>>
Attēls Iesnieguma veidlapa 10. un 11. klasēm ŠEIT>>>Attēls
Attēls Iesnieguma veidlapa 12. klasei ŠEIT>>>Attēls

Stājoties skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. vecāku iesniegums (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
  2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
  3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte)

Iepazīsties ar vispārējās vidējās izglītības programmas virzieniem:

Attēls Attēls


Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības diennakts  tālrunis 116111

Pusaudžu resursu centrs
Rīgas filiāle: +37129164747, info@pusaudzim.lv
PRC konsultatīvais tālrunis (visa Latvija): +37125737363 (Darba dienās: 12:00 – 16:00)
Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” diennakts telefoni
6 7222922 ///2 7722292


Sveicam!

4.b klases skolēns Mārtiņš Spruģēvics piedalījās 4.klašu spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.
Apsveicam Mārtiņu ar iegūto atzinību!
Paldies skolotājai Indrai Siksalietei par atbalstu!


Sveiciens visām māmiņām!

Lai apskatītu to, spied uz attēla


Pūcītes skoliņa


1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4. maijs ir divi nozīmīgākie datumi Latvijas valsts vēsturē. Šodien aprit 31 gadi, kopš 1990. gada 4. maijā Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu”. Tik vienotas izjūtas un attieksme pret notiekošo kā toreiz ir vienreizējas, un katru gadu šī diena ir svētku diena – varam sajust lepnumu, ka esam neatkarīga valsts.

Skolotāja Indra Siksaliete piedāvā interaktīvu prezentāciju 4.maija noskaņās.
Lai atvērtu spēli “Izzini Latviju” klikšķini uz uzrakstu burtiem.
Spēlē pats, uzzini jauno, pārliecinies par zināmo, iesaisti visu ģimeni.Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

2021./2022. un 2022./2023.mācību gadiem. interesējies šeit>>>>


att


Sveicam!

Sveicam 9.a klases skolnieci Alisi Zaksi ar iegūto 2.vietu un Lauru Ziemeli ar iegūto atzinību, un 11.klases skolnieci Renāti Andiju Svenni ar iegūto 3.vietu Rīgas pilsētas vēstures  olimpiādē!

Paldies skolotājai Violai Rubenei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Attēls


Sveicam!

4.b klases skolnieks Mārtiņš Spruģēvics vasaru veltīja, lai pētītu Audruves upes krastu  – mitrāju un piedalītos vides izziņas konkursā Iepazīsti Latvijas dabu – 3. Pētījuma rezultāti tika septembrī apkopoti un iesniegti konkursam, Mārtiņš iekļuva finālā. Finālā savu pētījumu prezentēja žūrijai. Mārtiņš Spruģēvics vides izziņas konkurs;a Iapzsītsi Latvijas dabu -3, 3. – 4. klašu grupā ieguva 1. vietu. 

Attēls


Attēls


Attēls

Sveicam!

Sveicam Lauru Kalvāni un Montu Jančevsku ar iegūto 3 pakāpes diplomu Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtā, kā arī sveicam Agati Jančevsku ar sekmīgu startu Rīgas skolu konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”

Attēls Attēls