Brīvprātīgajā darbā iegūto kompetenču novērtēšanas sistēma jauniešiem Rīgas 93.vidusskolā

Brīvprātīgajā darbā iegūto kompetenču novērtēšanas sistēma jauniešiem Rīgas 93.vidusskolā

Rīgas 93.vidusskolas projekts
“Brīvprātīgajā darbā iegūto kompetenču novērtēšanas sistēma
jauniešiem Rīgas 93.vidusskolā”

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Projekta mērķis: Brīvprātīgā darbā iegūto kompetenču novērtēšanas sistēmas jauniešiem ieviešana Rīgas 93.vidusskolā

Projekta īstenošanas termiņš: 19.03.2018. – 19.12.2018.
Projekta īstenotājs: Rīgas 93.vidusskola
Projekta mērķauditorija: Rīgas 93.vidusskolas jaunieši no 13 gadiem (atbilstoši Jaunatnes likuma 1.pantam)
Projekta sadarbības partneri: Latvijas Jaunatnes padome
Projekta galvenās aktivitātes:
13.septembris – informatīvs seminārs – apmācības jauniešiem par brīvprātīgo darbu.
27.septembris – radošās darbnīcas par jauniešu pasākumu organizēšanu.
5.decembris – brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākums.
Projekta finansējums: 1500 EUR
Projekta īstenošanas pamats: Projekta rīkojums Nr.DIKS-18-315-rs, 06.03.2018.

Projekta koordinatore: Gunita Kļaviņa, Rīgas 93.vidusskolas direktore