“Comenius” projekts “Music bewegt Europa – Kulturelles Leben in europeischen Schulen”

“Comenius” projekts “Music bewegt Europa – Kulturelles Leben in europeischen Schulen”

Rīgas 93.vidusskola no 2013.-2015.gadam piedalās Comenius projektā „Music bewegt Europa – Kulturelles Leben in europeischen Schulen“.  Projekta vadošā valsts ir Vācija, dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Somija, Itālija un Ungārija. Projekta ietvaros mēs vēlētos skolēniem mācīt kultūru kā visaptverošu katrā no valstīm. Svarīga ir arī tolerance, draudzība un izpratne par katrai tautai svarīgo, nacionālo multikulturālā sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir  skolēni no 6 līdz 10 gadiem, kā arī skolēni ar speciālām vajadzībām, kurus integrē vispārizglītojošajā skolā, skolotāji un citas iesaistītās personas, arī vecāki.

Izjūtot atšķirīgo mūzikā, mākslā, dejā, valodā, skolēni gūst personīgo pieredzi un iespēju salīdzināt, veidot draudzīgas attiecības, saskatīt atšķirīgajā kultūras vērtības. Projekta ietvaros skolēni un skolotāji piedalīsies mūzikas stundās, dejos, ies rotaļās, dziedās, spēlēs teātri, gatavos tautas mūzikas instrumentus, lai izprastu tautu ritmus, melodijas, intonācijas, kā arī mūzikas saturu. Tādēļ projekta aktualitāte ir mūzika, deja un kultūra kopumā.

Sīkāk par projekta laikā paveikto skatīt šeit -> Comenius projekts 2013-2015