Ziedotāji

Ziedotāji

  1. Raivis Konovalovs – fiziskas personas ziedojums naudā 150 EUR  (viens simts piecdesmit eiro) izglītības veicināšanai.