VADLĪNIJAS INICIATĪVAS “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ĪSTENOŠANAI

VADLĪNIJAS INICIATĪVAS “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ĪSTENOŠANAI

Darbības principi:

  • „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
  • „Latvijas skolas soma” norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu; šī saikne jāīsteno ar „pirms” un „pēc” aktivitātēm vienā vai vairākās mācību satura jomās un/vai audzināšanas stundās, sekmējot skolēnu izpratni par gūto informāciju un iespaidiem.
  • Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases.
  • „Latvijas skolas somas” ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.
  • Jāveicina skolēnu iesaiste arī norišu plānošanā un organizēšanā, t. sk., uz skolām dāvināto plakātu bāzes veidojot notikumu afišas, sagaidot māksliniekus un sagatavojot norisēm nepieciešamās telpas, gatavojot reportāžas un publikācijas pēc norisēm utt.

Saturs:

  • Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu esošais piedāvājums ir galvenais saraksts, no kura izvēlēties norises; tas tiek regulāri atjaunots.
  • Vienlaikus iespējams, ka Jūsu reģionā vai nacionālā mērogā notiek kādas aktuālas norises, kas atbilst „Latvijas skolas somas” saturiskajām jomām un izpausmes formām, un to apmeklēšana kopā ar skolēniem ļauj ieekonomēt finanses un laiku. Šaubu gadījumā sazinieties ar savu koordinatoru vai Latvijas valsts simtgades biroju.
  • Koncertus lielos pasākumos, piemēram, skolas Ziemassvētku svinībās utt., kas nav sasaistīti ar mācību un audzināšanas procesu, nevar finansēt no „Latvijas skolas somas” līdzekļiem.

Informācijas avots: https://lv100.lv/jaunumi/vadlinijas-iniciativas-latvijas-skolas-soma-istenosanai/

Lasīt tālāk>>>