Vakances

Vakances

Speciālais pedagogs

Darba pienākumi – veikt speciālā pedagoga pienākumus uz noteiktu laiku atbilstoši amata aprakstam.
Izglītība – atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.
Darba samaksa – 830 EUR par likmi

Apkopējs/garderobists

Darba pienākumi – uzkopt skolas telpas atbilstoši higiēnas un sanitārās normas prasībām, darba laiks no 06.00 līdz 22.00 pēc saskaņota darba grafika, vidēji divas dienas dežūra, divas dienas brīvas. Darbā tiek izmantoti tehniskie palīglīdzekļi, tai skaitā grīdas mazgājamā iekārta. Amatalga 460 EUR.