Vakances

Vakances

Speciālais pedagogs

Darba pienākumi – veikt speciālā pedagoga pienākumus uz noteiktu laiku atbilstoši amata aprakstam.
Izglītība – atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.
Darba samaksa – 830 EUR par likmi