Vakances

Vakances

Krievu valodas skolotājs

Darba pienākumi – Vadīt krievu valodas stundas 6.-11.klasē (23 kontaktstundas) no 2020.gada 2.janvāra. Izglītība – atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību. CV sūtīt uz r93vs@riga.lv, tālr. 67575557


Speciālais pedagogs

Darba pienākumi – veikt speciālā pedagoga pienākumus uz noteiktu laiku atbilstoši amata aprakstam.
Izglītība – atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.
Darba samaksa – 830 EUR par likmi