Uzņemšana vidusskolā uz 10.klasi 2023./2024.m.g.

Uzņemšana vidusskolā uz 10.klasi 2023./2024.m.g.

Šogad pirmo reizi 9.klašu skolēni kārtos centralizētos eksāmenus, līdz ar to, Rīgas 93.vidusskola neorganizē iestājpārbaudījumu uz 10.klasi, bet nosaka šādus uzņemšanas kritērijus:

  1. gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;
  2. gada vērtējums latviešu valodā apliecībā nav zemāks par piecām ballēm;
  3. vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35 %.

Ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad ņem vērā izglītojamā mācību sasniegumus, beidzot 9.klasi un pirmos divus kritērijus.

Attēls Attēls