Uzņemšana vidusskolā uz 10.klasi 2023./2024.m.g.

Uzņemšana vidusskolā uz 10.klasi 2023./2024.m.g.

Pretendentus uz Rīgas 93.vidusskolas 10.klasi pieņems iesniegumu iesniegšanas secībā (60 vietas), ņemot vērā atbilstību uzņemšanas kritērijiem.
2023.gada 1.jūnijs – Iesniegumu par uzņemšanu 10.klasē iesniegšana elektroniski vai skolā klātienē (bez pielikumiem). Pretendentu rinda tiek veidota sākot no 1.jūnija iesniegumiem.
Iesnieguma veidlapu skatīt šeit: Iesniegums

2023.gada 26. – 30. jūnijs –  dokumentu iesniegšana klātienē skolā no plkst.8.00 – 15.00, uzrādot oriģinālus, apliecību par pamatizglītību ar sekmju izrakstu, centralizēto eksāmenu sertifikātu un medicīnisko karti 026/u.

Šogad pirmo reizi 9.klašu skolēni kārtos centralizētos eksāmenus, līdz ar to, Rīgas 93.vidusskola neorganizē iestājpārbaudījumu uz 10.klasi, bet nosaka šādus uzņemšanas kritērijus:

  1. gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;
  2. gada vērtējums latviešu valodā apliecībā nav zemāks par piecām ballēm;
  3. vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35 %.

Ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad ņem vērā izglītojamā mācību sasniegumus, beidzot 9.klasi un pirmos divus kritērijus.

Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā skatīt šeit>>>

Attēls Attēls