Uzņemšana

Uzņemšana

Uzņemšana Rīgas 93.vidusskolas 10.klasē

Dokumentu iesniegšana no 14. Jūnija Rīgas 93.vidusskolā, Sesku ielā 72, tālrunis: 67575557
Stājoties 10.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. vecāku iesniegums, adresēts skolas direktorei (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
  2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
  3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte);
  4. audzēkņa karte (jāaizpilda veidlapa)

Rīgas 93. vidusskolā tiek piedāvātas divas licencētas vidējās izglītības programmas:

  • vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011) (izglītojamajiem iespēja apgūt trīs svešvalodas – angļu, krievu, vācu val. un dabaszinību kursu);
  • vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) (izglītojamajiem iespēja padziļināti apgūt matemātiku, kā arī kursu fizikā, ķīmijā, bioloģijā).

Vairāk informācijas par programmām –  http://www.r93vs.lv/macibu-programmas/