Uzņemšana

Uzņemšana

Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

Rīgas 93. vidusskolā turpinās pretendentu reģistrācija 2020./2021. un 2021./2022. mācību gada 1.klasēm.
Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu no plkst.9.00 – 15.00. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta. Tālrunis uzziņām 67575557.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu ierodoties iestādē vai elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapu atradīsiet šeit >>>


Uzņemšana Rīgas 93.vidusskolas 10.klasē

Dokumentu iesniegšana  Rīgas 93.vidusskolā, Sesku ielā 72, tālrunis: 67575557 no plkst. 8:30-15:00
Stājoties skolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. vecāku iesniegums, adresēts skolas direktorei (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
  2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
  3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte);
  4. audzēkņa karte (jāaizpilda veidlapa)

Rīgas 93. vidusskolā tiek piedāvātas divas licencētas vidējās izglītības programmas:

  • vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011) (izglītojamajiem iespēja apgūt trīs svešvalodas – angļu, krievu, vācu val. un dabaszinību kursu);
  • vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) (izglītojamajiem iespēja padziļināti apgūt matemātiku, kā arī kursu fizikā, ķīmijā, bioloģijā).

Vairāk informācijas par programmām –  http://www.r93vs.lv/macibu-programmas/