Uzņemšana

Uzņemšana

Uzņemšana Rīgas 93.vidusskolas 10.klasē

Dokumentu iesniegšana no 18. Jūnija Rīgas 93.vidusskolā, Sesku ielā 72, tālrunis: 67575557
Stājoties 10.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. vecāku iesniegums, adresēts skolas direktorei (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
 2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
 3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte);
 4. audzēkņa karte (jāaizpilda veidlapa)

Izglītības programmas vidusskolā:

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Vairāk informācijas par programmām –  http://www.r93vs.lv/macibu-programmas/


Rīgas 93. vidusskolā tiek piedāvātas divas licencētas vidējās izglītības programmas:

 • vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011) (izglītojamajiem iespēja apgūt trīs svešvalodas – angļu, krievu, vācu val. un dabaszinību kursu);
 • vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) (izglītojamajiem iespēja padziļināti apgūt matemātiku, kā arī kursu fizikā, ķīmijā, bioloģijā).

Stājoties skolā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Iesniegums adresēts skolas direktoram (jānorāda izvēlētā izglītības programma);
 • Apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
 • Medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte);
 • Audzēkņa karte (jāaizpilda veidlapa)