Nodarbību laiki

Nodarbību laiki

Rīgas 93. vidusskolas interešu izglītības nodarbību laiki 2019./2020.m.g.

Diena Laiks Interešu izglītības programma Skolotājs
Pirmdiena 14.30 – 15.10 Florbols (3.-4.kl.) Iveta Balode
15.20-16.00 Florbols (5.-6.kl.) Iveta Balode
13.40-14.20 Dambrete (1.-2.kl.) Indra Siksaliete
16.30-17.50 Duets-1 (1.-2.kl.) Dace Skrastiņa
17.50-19.30 Duets-2 (3.-9.kl.) Dace Skrastiņa
12.30-13.30 Tautas dejas (1.-2.kl.) Indra Duka, Ilona Bogdanova
13.30-14.30 Tautas dejas (3.-4.kl.) Indra Duka, Ilona Bogdanova
14.30-15.30 Tautas dejas (5.-6.kl.) Indra Duka, Ilona Bogdanova
15.30-16.30 Tautas dejas (7.-9.kl.) Indra Duka, Ilona Bogdanova
Otrdiena 13.40 – 14.20 Basketbols (1.-4.kl.) Ilgonis Pīlāgs
14.20 – 15.00 Basketbols (5.-12.kl.) Ilgonis Pīlāgs
14.30 – 15.10 Futbols (1.-2.kl.) Mārtiņs Miglinieks
13.40 – 14.20 Vieglatlētika (3.-4.kl.) Mārtiņs Miglinieks
14.30-15.50 Koris (5.-12.kl.) Ija Voiniča Grīna
12.25-14.25 Koris (1.-4.kl.) Ināra Lunte
Trešdiena 14.00 – 16.00 Futbols (5.-6.kl) Vilnis Bekmanis
12.50 – 13.30 Vieglatlētika (1.-2.kl.) Mārtiņs Miglinieks
13.40 – 15.00 Vieglatlētika (5.-8.kl.) Mārtiņs Miglinieks
12.30-13.10 Datorika (3.kl.) Indra Siksaliete
14.20-16.20 Kombinētie rokdarbi (6.-11.kl.) Daiga Jansone
14.20-15.00 Retorika- vācu val. (1.-4.kl.) Inga Volfa
16.30-17.50 Duets-1(1.-2.kl.) Dace Skrastiņa
17.50-19.30 Duets-2 (3.-9.kl.) Dace Skrastiņa
12.30-13.30 Tautas dejas (1.-2.kl.) Indra Duka, Ilona Bogdanova
13.30-14.30 Tautas dejas (3.-4.kl.) Indra Duka, Ilona Bogdanova
14.30-15.30 Tautas dejas (5.-6.kl.) Indra Duka, Ilona Bogdanova
15.30-16.30 Tautas dejas (7.-9.kl.) Indra Duka, Ilona Bogdanova
Ceturtdiena 12.50 – 13.30 Basketbols (1.-4.kl.) Ilgonis Pīlāgs
14.30 – 16.30 Futbols (7.-8.kl.) Vilnis Bekmanis
12.30-13.10 Dabas labaratorija (1.-3.kl.) Indra Siksaliete
13.30-14.50 Teātra studija (1.-4.kl.) Mairita Strūberga
14.50-16.10 Teātra studija (5.-9.kl.) Mairita Strūberga
16.10- 17:30 Teātra studija (10.-12.kl.) Mairita Strūberga
13.40-14.20 Koris (1.-4.kl.) Ināra Lunte
13.40 – 14.20 Vieglatlētika (3.-4.kl.) Mārtiņs Miglinieks
14.30-15.50 Pirmā palīdzība (7.-12.kl.) Jānis Butins
Piektdiena 12.50 – 13.30 Vieglatlētika (1.-2.kl.) Mārtiņs Miglinieks
12.30 – 13.50 Basketbols (1.-4.kl.) Ilgonis Pīlāgs
13.50-15.50 Basketbols ( 5.-12.kl.) Ilgonis Pīlāgs
13.40 – 14.20 Futbols (1.-2.k.l) Mārtiņs Miglinieks
14.30-15.10 Futbols (3.-4.kl.) Mārtiņs Miglinieks
14.30-15.50 Koris (5.-12.kl.) Ija Voiniča Grīna