Sākums

Sākums

Pretendentu reģistrācija 1. klasēm

Rīgas 93. vidusskolā turpinās pretendentu reģistrācija 2020./2021. un 2021./2022. mācību gada 1.klasēm.
Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu no plkst.9.00 – 15.00. Ierodoties skolā jāpiesakās pie dežuranta. Tālrunis uzziņām 67575557.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu ierodoties iestādē vai elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Skat.noteikumus: https://likumi.lv/doc.php?id=272231

Iesnieguma veidlapu atradīsiet šeit >>>


Rīgas 93. vidusskolas dambretes pulciņa dalībnieki 2019. gada 16. novembrī piedalījās sākumskolas dambretes turnīrā 2019 Rudens projekta „Bērnu prāta spēju attīstība ar dambretes spēli” ietvaros, Salaspilī. Bērniem tā bija debija dambretes sacensībās ārpus skolas. Labāko rezultātu uzrādīja 1.a. klases skolnieks Valters Misevičs, bet arī pārējie dalībnieki – Ieva Dedkova un Regnārs Baranovskis no 2. klases, un 3. b. klases skolnieces Renāte Pavlova un Estere Logina klases cīnījās godam!


Novembris –  divi Latvijai svarīgi svētki –  Lāčplēša diena un Latvijas dzimšanas diena. 11. novembris- Lāčplēša dienai – 100! Patriotiskās audzināšanas stunda, kad īpaši patriotiskā noskaņā atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti. Šos svētkus atzīmēja arī  Rīgas 93.vidusskolā 2.a klasē, kur uz audzināšanas stundu ieradās aktrise, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece, Anta Krūmiņa un vadīja audzināšanas stundu. Sasveicinājās un uzrunāja katru skolēnu atsevišķi. Tad kopīgi tika izrunāts, kas tad ir Lāčplēša diena un iepazīstināja skolēnus ar 3 svarīgākajiem Latvijas ordeņiem –  Lāčplēša Kara ordeni, Atzinības Krusta ordeni un Triju Zvaigžņu ordeni, kā arī parādīja tos. Ar skaļām emocijām tika apskatīts Antas Krūmiņas saņemtais Triju Zvaigžnu ordenis.Pēc tam aktrise kopā ar skolēniem teatralizēti, runājot dzeju, izspēlēja mazu, joku teātrīti. Sirsnīgs paldies tika teikts aktrisei par Patriotisko audzināšanas stundu – piemiņas pildspalva, piezīmju grāmatiņa ar skolas uzrakstu un skolēnu dāvātie ziedi, ilgi vēl, lai silda atmiņās šo tikšanās stundu. Skolēni nodziedāja aktrisei apsveikumu, un visi novēlējām labu un stipru veselību!Īpašu paldies gribu pateikt 2. a klases skolnieka omītei, Zinaīdai Dubrai, kas sarunāja,  noorganizēja un pavadīja uz  šo tikšanos  Antu Krūmiņu. Paldies arī par atsaucību un sadarbību visiem 2.a klases vecākiem par sarūpētajiem ļoti krāšņiem, skaistiem un atbilstošiem ziediem šīs dienas pasākumam!

2.a klases audzinātāja Sarmīte Ščucka


2019. gada 19. oktobrī risinājās Rīgas 40. vidusskolas atklātais konkurss matemātikā 3. klasei. Starp 321 dalībnieku, 9. vietu un atzinību ieguva Rīgas 93. vidusskolas 3a klases skolēns Jēkabs Liepiņš

 


No 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 3.oktobrim Rīgas Jauno tehniķu centrā Dabaszinību skola norisinājās Rīgas atklātā Jauno vides pētnieku konkursa ”Iepazīsti Latvijas dabu” 1. kārta.Dalībnieki sagatavoja uzdevumu atbildes un veica pētījumu  “Bioloģiskā daudzveidība mežā”.

Visu vasaru veicot pētījumu, 2.kārtā 3. – 4. klašu grupā  tika Rīgas 93. vidusskolas 3b klases skolēns Mārtiņš Spruģēvics, un 30.10. prezentēja savu pētījumu klātienē žūrijai.


3a klase piedalījās Balta un Zvaigznes ABC organizētajā konkursā Drošākā klase. Konkursa laikā bērni atkārtoja par drošu rīcību mājās un uz ielas. Par dalību konkursā katrs bērns saņēma pateicības diplomu!

Rīgas 93.vidusskola īsteno Erasmus+ projektu

Rīgas 93.vidusskola 2019./2020. m.g. uzsāk stratēģiskās partnerības projektu “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” skolu izglītības sektorā (KA201), kuru līdzfinansē Eiropas Savienības ERASMUS+ programma.
Projekta mērķis: Efektīvu lasītprasmes stratēģiju izstrāde.

Uzdevumi:

 1. Bibliotēku kā efektīvu lasītprasmes informācijas centru izveide, attīstot nepieciešamo infrastruktūru un pilnveidojot personāla kompetences lasītprasmes atbalsta sniegšanā pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.
 2. Labās prakses pieredzes un inovāciju apkopošana un popularizēšana projekta dalībvalstīs.
 3. Pedagogu kompetenču pilnveidošana un attīstīšana efektīvas lasītprasmes veicināšanai.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2019. – 31.08.2022.
Projekta galvenās aktivitātes:  apmācības (viena no tām Rīgas 93.vidusskolā 2021.gada martā), konferences, labās prakses pieredzes apmaiņa, projekta vizītes skolās.
Mūsu skolas direktore Gunita Kļaviņa š.g. 14.-16.oktobrī piedalījās pirmajā projekta vizītē Gižycko izglītības attīstības centrā (Polija), parakstot sadarbības vienošanos.
Lasīšana ietekmē intelektuālo attīstību, paplašina pasaules izziņas iespējas, attīsta estētisko jutīgumu, uzlabo runu (vārdu krājums, izteiksmes stils, gramatika), veicina domāšanu, trenē atmiņu un uzmanību. Valstīs un partneru skolās lasīšanas līmenis ir atšķirīgs, taču šo faktu raksturojošie rādītāji ir daudz zemāki nekā vadošajās ES valstīs. Īstenojot projektu, mēs vēlamies palielināt skolēnu lasītāju skaitu, līdz ar to veicināt skolas un skolu bibiotēku attīstību, prestižu. Ilgtermiņā lasītprasme ir svarīga sociālās attīstības sastāvdaļa, kas ietekmē arī dzīves kvalitātes un labklājības līmeni.
Projekta partneri: Gižycko izglītības attīstības centrs (Polija) sadarbībā ar Rīgas 93. vidusskolu, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Jelgavas tehnikumu, Alītas profesionālās izglītības centru (Lietuva), Alītas Dzūkijas pamatskolu (Lietuva), Alītas Dainavas proģimnāziju (Lietuva), Rydzevo sākumskolu (Polija), Gyžicko pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi Nr.4 (Polija), Gižycko elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu (Polija).


Šodien Rīgas 93.vidusskolā viesojās vīru kopa “Vilki” ar koncertlekciju “Latviešu karavīru dzīvesziņa un dziedātās dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūdienām”.
Vīru kopas “VILKI” piedāvātās programmas pamatmērķis ir veicināt Latvijas skolās patriotismu un nacionālās identitātes sajūtu. Vīri 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 11., 12.klasei stāstīja par mūsu saknēm, par 20.gadsimta latviešu brīvības cīnītājiem, viņu patriotismu,pašaizliedzību cīņās par mūsu zemes brīvību. Tās bija karavīra ceļa ilustrācijas ar dziesmām, vēstures faktiem, reāliem stāstiem no kara gaitām.
Vīru kopas “Vilki”dalībnieki uzdāvināja skolēniem un skolotājiem grāmatu “Pulcējaties zem latviešu karogiem!” un jaunāko grupas izdoto dziesmu albumu “Cīņai sveiks!”
Paldies par vīrišķības un patriotisma stundu!


9.b klases skolēni 14.oktobrī devās uz fonda “Viegli” organizēto Ziedoņa klasi, kas ir kā alternatīva mācību stunda, kur jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi neierastā veidā – šķetinot apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās istabā, kas balstīta uz sadarbību un lasītprasmi.
Izlaušanās istaba Ziedoņa klasē bija kā pieredzē balstīts mācīšanās process, kas jauniešiem atklāja jaunas autora personības šķautnes.
Stundas ievadā notika iepazīšanās ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi, attīstot audiovizuālo uztveri un prasmi strādāt ar tekstu. Centrālais notikums bija izlaušanās istaba, kas balstīta uz Imanta Ziedoņa darbu “Blēņas un pasakas”, istaba ar dažādiem uzdevumiem kā spēle, kuras mērķis bija, atrisinot savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumu, pēc iespējas ātrāk izkļūt no istabas.
Mums izdevās!


Gleznotājas Aijas Princes un Daigas Krūmiņas Mākslas studija piedāvāja 1.-2. klašu skolēniem iepazīt tradicionālas un netradicionālas glezniecības tehnikas un pašiem aktīvi līdzdarbojoties, eksperimentēt un tādējādi gūt iemaņas un vērot atšķirības strādājot ar krāsām, smiltīm un citiem dabas materiāliem. Vienlaikus skolēni iepazina Latvijas mākslinieku dažādas glezniecības tehnikas, t.sk., A. Baušķenieka, M. Rotko, V. Purvīša, J. Rozentāla u.c. darbos. Nodarbības noslēgumā tika veidota kopizstāde, mudinot bērnus ieraudzīt katra darba unikalitāti. Darbība pārsvarā notika ar pirkstiem, kas veicina pirkstu sīkās motorikas attīstību. Smiltis ir mākslinieču krāsotas, tāpēc to darbā tika izmantoti maksimāli dabīgi produkti.
Acīs prieks un sajūsma! Ko vairāk var vēlēties! Skolēni priecājās par saviem darbiņiem vēl ilgi pēc nodarbības.


Stikls – trausls, dažādās krāsās. Ko tad no tā var veidot?
10.oktobrī 4.a un 4.b klases skolēniem bija iespēja ne vien vērot, bet arī praktiski darboties stikla meistarklasē. Veidojot darbu, tika izmantotas apgūtās prasmes un iemaņas vizuālajā mākslā. Darbojoties ar stiklu, skolēni izvērtēja mākslas darba tapšanas sarežģītību un to, cik liela nozīme ir iztēlei.
Esam priecīgi par saviem darbiem!


07.10.2019. Rīgas vidusskolas 4.c klases skolēni piedalījās meistarklasē, kurā apguva zināšanas par to, kāpēc mēs nevaram dzīvot bez bitēm.
Meistares Elgas vadībā skolēni mācījās izliet dabīgu vaska svecīti (dažādas jaukas formiņas), kas degs un smaržos telpā.
Meistare Ieva mācīja izgatavot ēdiena uzglabājamo materiālu – bišu vaska drāniņu (dabīga alternatīva ēdiena uzglabāšanai no bišu vaska un kokvilnas), kurā varēs ietīt un uzglabāt sieru, maizīti, ogas, cepumus u.c.
4.c klases skolēniem ļoti patika pašiem kļūt par meistariem un, praktiski darbojoties, izgatavot savu bišu vaska ietinamo drāniņu un savu vaska svecīti!


Prieks par mūsu skolas 10.klases skolnieces Renātes Andijas lielisko himnas izpildījumu  pirms hokeja spēles “Arēnā Rīga”🇱🇻


Sveicam!

Sveicam mūsu skolas dejotājus Kristianu Bērziņu (7.a) un Elīzu Eihmani (6.b), kuri 28.septembrī piedalījās Rīgas sporta deju sacensībās “Mārtiņrožu laiks” un junioru 1+2 E6 grupā izcīnīja 3.VIETU! 🏆 Liels paldies trenerei Dacei Skrastiņai! ☺️💃🕺


30.septembrī 6.b klases skolēni viesojās Melngalvju namā un guva ieskatu Rīgas un Melngalvju nama vēsturē no 13.-21. gadsimtam, izkala savu Melngalvju biedra monētu, iejutās tirgotāju lomā un devās pastaigā pa nama senāko daļu – viduslaiku pagrabiem, kā arī ielūkojās Melngalvju nama vēsturiskajos kabinetos, kur četrus gadus atradās Latvijas Valsts prezidenta darba telpas, bet šobrīd apskatāmas vitrīnas ar grezniem un mākslinieciski augstvērtīgiem sudraba izstrādājumiem. Paldies par šo iespēju! Mums patika!


PuMPuRS projekts “Savas dzīves noteicējs”

Sākoties septembrim, Rīgas 93.vidusskolā, ir sācies PuMPuRS projekts “Savas dzīves noteicējs” sadarbībā ar Jauniešu attīstības programmu “Go Beyond”. Šī projekta mērķis ir veicināt skolēnu, tai skaitā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu, izpratni savā attīstībā un ietekmi pozitīvas vides veidošanā ap sevi.
Projekta laikā tiks īstenots 6 mēnešu garš skolēnu attīstību veicinošs projekts par turpmāk minētajām tēmām:
● Celt skolēnu iekšējo motivāciju darīt, tai skaitā arī mācīties pašiem sevis nevis citu dēļ.
● Palīdzēt skolēniem labāk iepazīt pašiem sevi, izprotot savas vērtības, mērķus un to, cik būtiski pieņemt lēmumus saskaņā ar tiem.
● Veicināt skolēnu iniciatīvas uzņemšanos un ticību saviem spēkiem, veidojot pozitīvu un attīstošu vidi un apzinoties, ka viņu dzīves kvalitāte ir viņu pašu rokās.
Šodien, 27.09.2019., tika novadīta pirmā nodarbība – 10.klases saliedēšanās, pieredzējuša personīgās izaugsmes trenera – Miķeļa Rešņa, vadībā. Šīs nodarbības mērķis bija saliedēt skolēnus un dot iespēju vienam otru labāk iepazīt. Nodarbības laikā jaunieši attīstīja prasmi uzticēties klases biedriem, mācījās uzklausīt viens otru un sastrādāties komandā. Treneris gan atzina, ka saliedēšanās ir ilgs process, taču arī ar maziem soļiem to ir iespējams panākt.


Latgales priekšpilsētas skolu 8.-9.klašu zēnu futbola turnīrs šoreiz sasaucās ar Eiropas sporta nedēļu Latvijā, tādēļ būtiskākais varbūt pat nav rezultāts, bet iesaistīšanās sportiskās aktivitātēs un būšana kustībā! Tādēļ saucam piecelies! un piecel citus! Esi aktīvs!
Bet, ja par turnīru, tad puišiem bilance pozitīva – 3 spēlēs izcīnītas 2 uzvaras, kā arī vienreiz atzīts pretinieku pārākums, kas, diemžēl šoreiz liedza kvalificēties finālam, turnīru noslēdzot visnotaļ cienījamajā 5.VIETĀ (2:0 pret Rīgas 15.vidusskolu, 1:0 pret Rīgas 86. vidusskolu, 0:1 pret Rīgas 92. vidusskolu). Paldies pārējām komandām, kā arī mūsu puišiem par spēli!


2019. gada 20. septembrī 3a un 3b klase Skolas somas dabaszinības jomas ietvaros apmeklēja izziņas un eksperimentu centru “Lielvārde”, kur piedalījās tematiskā nodarbībā “Eksperimenti ar gaismu”. Skolēni uzzināja, kādi pasaulē ir gaismas avoti, kādas krāsas vislabāk redzamas tumšā laikā, kādi materiāli vislabāk atstaro gaismu, paeksperimentēja ar spoguļiem, uzzināja par Saules kustību debesīs un kā rodas Saules un Mēness aptumsumi. Noslēgumā visi ar prieku piedalījās “kontroldarbā” ar interaktīvajām balsošanas pultīm.

  


Šodien, 23.09.2019., skolā viesojās Goda teātra un Liepājas teātra aktieri Edgars Ozoliņš un Rolands Beķeris ar izrādi “Čomiņi”. Lugas galvenie varoņi ir divi 15 gadus veci skolnieki – “čomiņi” – labākie draugi Olivers un Pāvels. Starp viņiem nav noslēpumu. Viņi runā par visu. Izrāde ir par skolas vecuma jauniešu dzīvi, draudzību, mīlestību, izdabāšanu vecākiem un vēlēšanos būt patstāvīgiem.
Ideālo draugu saskaņu izjauc atklājums, ka Olivers ir sācis satikties ar Pāvela māsu, un uzvirmo nebijuša spriedze draugu attiecībās. Tas kļūst par lielāko pārbaudījumu viņu draudzībai. Teksti un dialogi ir ļoti raiti, atmosfēra spraiga, un atslābuma nav ne mirkli. Izrāde deva iespēju izvērtēt, kas ir īsta draudzība, kas ir patiesās vērtības dzīvē. Lika padomāt, kā mainās attieksme pret notikumiem, kad tas skar katru no mums personīgi.

 


Šodien, Olimpiskās dienas ietvaros, tā pa īstam atklājām mūsu jauno, skaisto sporta zāli!

Savukārt 10.-11.klašu puiši (Kārlis Bukavs, Markuss Rozentāls un Mareks Nerips), spītējot lietum un brīžiem pat krusai, cīnījās Olimpiskās dienas 3×3 basketbola turnīrā, iekļūstot 16 labāko skolu komandu skaitā!


Skolas soma

16. septembrī 5.-6. klašu skolēni tikās ar stāstnieci, latviskā kultūrmantojuma glabātāju Līgu Reiteri. Aizraujošā nodarbībā skolēni uzzināja par 9.- 13.gs rotām, vēroja seno tērpu demonstrāciju, mācījās izprast vēsturi grupu darbā “Baltu ciltis”. Lielākā daļa klātesošo pirmo reizi rokās turēja tūkstoš gadus senas rotas, vēroja arī rotu atdarinājumus, ko veicis Tērvetes pils seno rotu ekspozīcijas autors, rotkalis Viesturs Jēkabsons. Skolēni ar aizrautību izmantoja iespēju ietērpties senajos tērpos. Paldies Līgai Reiterei par tradīciju stundu “Pūralādes stāsts”!
Noteikti iesakām arī citiem!


Interešu izglītības pulciņi 2019./2020.mācību gadā:

Lai pieteiktos dalībai kādā no interešu izglītības pulciņiem, vecākiem jāaizpilda iesniegums Iesnieguma veidlapu atradīsiet šeit>>>

Aizpildīta iesnieguma veidlapa jāiesniedz pulciņa vadītājam/i vai jānodod klases audzinātājam/i


Vecākus aicina atturēties no viedierīču izmantošanas un vismaz stundu  dienā pavadīt sportiskās aktivitātēs kopā ar bērniem.

Šodien,  atklājot jauno Rīgas 93. vidusskolas sporta zāli, apbalvoti “Čempionu mēneša” uzvarētāji – 2. klases skolēni, kuri saņēma  jaunu sporta inventāru no veikaliem    Sportland.” FK Spartaks Jūrmala” pārstāvji aicināja arī vecākus atturēties no viedierīcēm, lai vismaz stundu  dienā pavadītu sportiskās aktivitātēs kopā ar bērniem.

Futbola klubs “Spartaks Jūrmala,”  sadarbībā ar veikaliem “Sportland” no 2019.gada  1.aprīļa līdz 1.maijam aicināja piedalīties sociālajā eksperimentā “Čempionu mēnesis,” lai noskaidrotu vai atturēšanās no viedierīču izmantošanas stundu un starpbrīžu laikā  palīdz mācību sekmju uzlabošanā, atsevišķi pētot arī rezultātu uzlabošanos sportā. Kā noskaidrojās eksperimentā, kopējais sekmju pieauguma apmērs zinātniski precīzi pagaidām nav nosakāms, tomēr, eksperimentam nenoliedzami ir pozitīva ietekme uz skolēnu savstarpējo saziņu un attiecībām ar skolotāju, kā arī  – uz skolēnu koncentrēšanos dotajam uzdevumam.

Jaunajā mācību gadā, “Čempionu mēneša” uzvarētāji  izmantos inventāru no veikaliem “Sportland.” Vislielāko pieaugumu sekmēs guva Rīgas 93.vidusskolas 1. (2.) klase  kopā  ar skolotāju Sarmīti Ščucku, otro vietu ieguva Jelgavas 4. vidusskolas 4 e (5.) klase kopā ar skolotāju Ilzi Miklaševicu un trešo vietu ieguva Ogres novada Madlienas vidusskolas 11. (12.) klase kopā ar skolotāju Ilzi Smilškalni. Skolotāji priecājās par skolēnu un vecāku       entuziasmu  un savstarpējo atbalstu sekmju līmeņa paaugstināšanā kā arī to, ka starpbrīžus     jaunieši pavadīja sarunājoties, sportojot vai spēlējoties. Skolotāji uzsvēra, ka jauniešiem  telefons nereti pat aizmirsies un skolēnu attiekmi izteikti ietekmē telefona lietošanas paradumi ģimenē.

Kā pastāstīja Rīgas 93. vidusskolas direktore Gunita Kļaviņa,  skolā jau tiek īstenotas vairākas iniciatīvas par atbildīgu viedierīču izmantošanu un, skolotāji to īstenošanā sadarbojas ar vecākiem un skolēniem. lai novērstu ikvienu traucēkli, kas traucē kvalitatīvai bērnu dzīvei. Direktore pastāstīja, ka jaunajā sporta zālē, kura atjaunota par Rīgas pašvaldības līdzekļiem, uzlabota skolas mācību vide un jaunais sporta inventārs no veikaliem “Sportland” būs pieejams  ikvienam skolēnam.

Par FK Spartaks Jūrmala”

Futbola klubs “Spartaks Jūrmala” tika dibināts 2007. gadā. 2016. un 2017. gadā Spartaks kļuva par Latvijas Virslīgas čempioniem.

Papildu informācijai:
Eduards Petrovs
mob. 25569908
cempioni@fkspartaks.lv


E-klase

No 2019./2020. mācību gada Rīgas 93.vidusskola pāriet uz tiešsaistes skolvadības sistēmu E-klase (https://www.e-klase.lv/).
No 2019.gada 1.septembra tiks lietots e-klases elektroniskais žurnāls un saziņa ar vecākiem notiks izmantojot šo sistēmu. Par jaunajām parolēm vecāki un skolēni tiks informēti septembra pirmajā nedēļā.

Pretendentu reģistrācija 2020./2021. mācību gada 1. kl.

Rīgas 93. vidusskolā ir sākusies pretendentu reģistrācija 2020./2021.mācību gada 1. kl. Skolas kancelejā pieņem vecāku iesniegumus katru darba dienu no 9.00 – 15.00. Vasaras periodā lūdzam iepriekš sazināties pa tālruni 67575557


Informācija 1. klašu vecākiem

Informāciju lasi šeit>>>Nāc mācīties uz Rīgas 93.vidusskolu un esi viens no mums!

Vidusskolas posmā piedāvājam divas licencētas vidējās izglītības programmas – vispārizglītojošā virziena un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.
Šogad jauns izvēles mācību  priekšmets – Valsts aizsardzības mācība, kuru apgūstot, jaunietim ir priekšrocības izvēloties tālākās studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Valsts Robežsardzes koledžā, Valsts Policijas koledžā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.
Nodrošinām atbalstu latviešu valodas apguvē un individuālas konsultācijas citos mācību priekšmetos.
Jau šogad sporta stundas notiks  atjaunotā sporta zālē!
Piedāvājam 22 interešu izglītības programmas.
Plašs sporta veidu piedāvājums – futbols, basketbols, volejbols, florbols, vieglatlētika.
Deju kolektīvi un koris gatavojas  XII Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020.gada vasarā.
Piedāvājam pulciņus, kur skolēniem atklāt un attīstīt  savas spējas un talantus – improvizācijas teātris, pirmās palīdzības apmācība, programmēšana, robotika, dabas laboratorija, skatuves runa, sporta dejas, kori,  dambrete, keramika, netradicionālie rokdarbi, vizuālā māksla.
Tieši tāpēc, ka ir komanda, kuru veido administrācija, skolotāji, vecāki un pašvaldība, var notikt lielas lietas – katra skolēna individuālā izaugsme, panākumi olimpiādēs, konkursos, vieta Latvijas skolu reitingā, realizētie projekti, infrastruktūras sakārtošana, atbalstoša skola bērniem, kas ierodas Latvijā no citām valstīm.
Uzņemšana Rīgas 93.vidusskolā, Sesku ielā 72, katru darba dienu no plkst. 9.00 – 15.00. Tālrunis uzziņām 67575557.


Stājoties 10.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. vecāku iesniegums, adresēts skolas direktorei (uzrādot iesniedzēja un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu);
 2. apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
 3. medicīnas dokumenti: forma 026 (medicīnas karte) un forma 063 (pošu karte);
 4. audzēkņa karte (jāaizpilda veidlapa).

   Vairāk par mācību programmām lasi šeit>>>
Informācija par Valsts aizsardzības mācību >>>


Sveicam!

Priecīgu mācību gada noslēgumu sarūpējuši arī 1.klases skolēni iegūstot 1.vietu (300 eur sporta inventāra iegādei) par mācību sekmju pieaugumu, atturoties no viedierīču izmantošanas klasē, projektā “Čempionu mēnesis 2019”:


Ar lielākajām skatītāju ovācijām sestdien, 25.maijā tika sveikti Rīgas dejotāji, kuri izdejoja deju virkni “Kas to Rīgu dimdināja” festivālā “Latvju bērni danci veda” Alūksnē. Paldies bērniem par dejotprieku un vecākiem par atbalstu!


 


Sveicam mūsu skolas komandu ar veiksmīgu dalību AS “Latvenergo” rīkotajā konkursā “FIZMIX Eksperiments”!


7.maijā mūsu skolas 1.-4.klašu koris bija to 32 Rīgas izglītības iestāžu koru vidū, kuri piedalījās kora mūzikas lielkoncertā “RĪGAS GAILIS” Doma baznīcā


Rīgas 93.vidusskolas sākumskolas skolēni, sagaidot pavasari un svinot Valsts neatkarības svētkus, šonedēļ piedalījās Mākslas dienu organizētajos pasākumos


“No Gaiziņa Latviju redzot”

3.maijā Rīgas 93.vidusskolas koris piedalījās koru sadziedāšanās pasākumā “No Gaiziņa Latviju redzot”, kurā piedalījās Latvijas skolu jauniešu kori . Bija gan kopsadziedāšanās mēģinājums, gan koncerts, gan gleznošanas un foto mākslas demonstrēšana, izstāde un labāko darbu novērtējums.
Arī Likteņdārza apmeklējums pirms ierašanās Gaiziņā mūsu kora pārstāvēm “iedvesmoja piepildīt savus sapņus nākotnē” .
Pasākuma spilgtākos mirkļus tvēra fotogrāfs Agris Veckalniņš.


Rīgas 93.vidusskolas sākumskolas skolēni piedalījās Latvijas Republikas Neatkarības dienai veltītajos baltā galdauta svētkos, kur radošo darbnīcu ietvaros veidoja no māla, sacerēja dzejoļus un zīmēja, līmēja plakātus. Skolēni, klājot kopīgi galdus un svinot svētkus, lepojas ar piederību mūsu neatkarīgajai Latvijai!


Mākslas dienas

Mākslas studija “Harmonija” mākslas dienu ietvaros rīko tradicionālo izstādi. Skolēnu, skolotāju un vecāku darbi apskatāmi skolas 2.stāvā.
Paldies sudijas vadītājai Līgai Baņķierei!


Šogad atzīmējam 15 gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā un jau piecus gadus mūsu valūta ir eiro. Lai stiprinātu piederības sajūtu Eiropai un atgādinātu par demokrātiskajām vērtībām, ko ikdienā baudām kā ES dalībvalsts pilsoņi, pirmdien, 29.04.2019., noritēja zinātkāri un izpratni rosinošas, iedvesmojošas nodarbības skolēniem “Aizrautīgā Eiropa”. Spēles atslēgas frāzes: Eiropas Savienība esi Tu pats; esi radošs, esi zinošs, esi aktīvs, domā, sapņo, esi!  Spēles uzdevumi jauniešiem ļauj uz Eiropu paskatīties no dažādiem skatu punktiem, atrodot katram savu Eiropu un savu vietu tajā.
Par pozitīvām emocijām parūpējās multimākslinieks Kaspars Blūms – Blūmanis un Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš.

Aicinām ikvienu 9. maijā no pl. 8.00-21.00 piedalīties Eiropas eksāmenā tiešsaistē www.esmaja.lv


Esam finālā!

Vakar, 25.aprīlī, aizvadīts atlases posms Rīgas skolu jauniešu pirmās palīdzības sacensībās. Katra komanda zināšanas un prasmes parādīja par pirmās palīdzības sniegšanu, atdzīvināšanas prasmēs uz manekena un imitētos nelaimes gadījumos trīs dažādās situācijās. Tika noteiktas astoņas labākās komandas pamatskolas un vidusskolas vecuma grupās.
Mūsu pamatskolas komanda startēs finālā!
Turēsim īkšķus!


Šodien pie mums viesojās somu jaunatnes organizācija cīņai pret atkarības vielu lietošanu jauniešu vidū. Kopā ar 10. un 11.klases pārstāvjiem viņi diskutēja par cēloņiem, kas veicina atkarības vielu lietošanu, par masu mediju, literatūras, mākslas, pedagogu un vecāku lomu atkarību izraisošu vielu profilaksē.


Sveicam!

Sveicam 6.b klases skolnieci Alisi Priedi ar iegūto atzinību glītrakstīšanas konkursā “Mēs rakstām krieviski”


Lepojamies!

9.b klases skolniecei Renātei Andijai Svennei 2.pakāpes diploms vēstures valsts 25.olimpiādē.
Filozofijas, ekonomikas un vēstures valsts olimpiādes laureātu apbalvošana notika Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Apbalvošanas ceremonijas svinīgo noskaņu papildināja Mārupes un Latgales priekšpilsētas flautistu ansamblis.
Apsveicam Renāti Andiju Svenni un skolotāju Violu Rubeni!


Turpinās uzņemšana Rīgas 93. vidusskolas 1. klasē 2019./2020. mācību gadam

Aicinājums vecākiem! Ienākot skolā, pieteikties pie skolas dežuranta un ierakstīties apmeklētāju žurnālā. Skolas dežurants Jūs pavadīs līdz skolas kancelejai.

Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā darba dienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00
* iesniegums,
* bērna dzimšanas apliecības kopija,
* vecākiem – personu apliecinošs dokuments.


Sveicam!

Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē 8.a klases skolniekam Kristiānam Danielam Sipeniekam 3.vieta!
Apsveicam!


Gaidot Lieldienas

Rīgas 93.vidusskolas sākumskolas skolēni piedalījās radošajās darbnīcās “Raibās olas”. Priecīgus svētkus!


Talantu koncerts 2019

Paldies mūsu talantīgajiem skolēniem par brīnišķīgo koncertu, kā arī mākslas darbu izstādi!


Dalāmies pieredzē

Rīgas 93.viduskola dalījās pieredzē ar Latvijas Sarkanā krusta organizētās starptautiskās pieredzes apmaiņas vizītes projekta AVAIL dalībniekiem. Kā vizītes pēdējais pieturas punkts bija Rīgas 93. vidusskola, kurā laika gaitā mācības uzsākuši vairāki bēgļu bērni. Skolas mācībspēku pārstāves pastāstīja par reālo mācību procesu, bēgļu bērnu sadraudzību, komunikāciju un sadarbību ar skolotājiem un citiem bērniem, pieeju, kā strādāt ar bērnu, kurš nācis no citas kultūras un kuram nav latviešu valodas zināšanu. Tāpat, skolotājas iepazīstināja ar labās prakses piemēriem, kad bēgļu bērni, uzsākot mācības, iegūst zināšanas un veiksmīgi tiek galā ar uzdevumiem, un, nokārtojot pārbaudes darbus, tiek pārcelti uz nākamo klasi. Vairāk par vizīti lasiet šeit>>>


Sveicam!

Sveicam Rīgas 93.vidusskolas  1.-4. klašu kori ar 1.pakāpes diplomu Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 1.-4. klašu koru skatē!


Sveicam!

Sveicam Rīgas 93.vidusskolas  visu četru klašu grupu (1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6.kl. un 7.-9.kl.) tautas deju kolektīvus ar 1.pakāpes diplomiem repertuāra apguves skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!


Sveicam!

Sveicam Renāti Andiju Svenni ar iegūto 2. pakāpi  vēstures valsts olimpiādē! Apsveicam un lepojamies!


Sveicam!

Sveicam Rīgas 93.vidusskolas komandu “Reflektori” ar lielisku rezultātu, otro gadu pēc kārtas iekļūsot Rīgas pilsētas 10 labāko komandu vidū un dalību finālkonkursā 11.maijā skolēnu erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”


Sveicam!

5.-9. klašu koris gatavojas XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Koru konkursā šajā gadā 2. pakāpe. Apsveicam un vēlam neatlaidību gūstot jaunus sasniegumus!


Sveicam!

Sveicam Dāvidu Ašmani un Markusu Pilsnieku ar sekmīgu startu Rīgas skolu konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”


Sveicam!

Sveicam Marku Buividu, Lauru Kalvāni un Markusu Pilsnieku ar iegūto II pakāpi Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā.6.martā 7.c klases skolēni apmeklēja Rīgas ZINOO centru un devās izzinošā piedzīvojumā par aizraujošo zinātnes un mākslas pasauli. Sagaidot skolēnus, vadītājs mudināja izzināt un pētīt skaņas, krāsas, smaržas, izspēlēt orientēšanās spēli. Jauniešiem bija iespēja radoši sacensties augstākā papīra torņa būvēšanā, tā tverot pasauli atšķirīgos veidos, izzinot to un radot ko jaunu.


Asinām prātus arī brīvlaikā, jo Seskors tuvojas!!! Šī gada tēma – mūzika!


Šodien projektu konkursa “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” pasākumu ietvaros Rīgas 93.vidusskolā Aijas Melles vadībā notiek seminārs “Mācību satura un pieejas uzsvari jaunajā pamatizglītības standartā”!


Iniciatīva “Skolas soma”

3.c klases un 4.a klases skolēni darbojās Motormuzeja tehniski radošajā darbnīcā. Tur skolēni uzzināja daudz jauna par gumijas īpašībām un to, kā laika gaitā attīstījušās automobiļu riepas. Darbnīcā praktiskajā nodarbībā ar ķīmijas novirzienu skolēni veidoja katrs savu atlecošo bumbiņu. Darba gaitā ievēroja drošības noteikumus un vadītāja norādījumus, sekoja darba instrukcijai, darbojās ar ķīmiskām vielām. Pēc nodarbības bija laiks, kad katrs varēja izmēģināt savu izveidoto atlecošo bumbiņu. Skolēni arī uzzināja, kā ar to rīkoties mājās, ja tā mainījusi formu un savas īpašības.
3.c klases skolēni patstāvīgi devās ekskursijā muzejā. Tur, klausoties skolotājas vai muzeja darbinieku paskaidrojumus, aplūkoja ekspozīciju. Ar lielu interesi iesaistījās un izmēģināja interaktīvos piedāvājumus.
4. a klase gida pavadībā iepazinās ar muzeja ekspozīciju. Ekspozīcijas apskates laikā ieguva apstiprinājumu vairākām tikko mācītajam dabas zinībās par materiāliem un izgudrojumiem.


Piektdien, 8.martā, 8.b klases skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeju, kur darbojās tehniski radošajā darbnīcā “Elektromotori”. Kā zināms, ar elektromotoriem aprīkoti auto iegūst arvien lielāku popularitāti. Bet kā elektromotors ir veidots? To skolēniem bija iespēja izzināt un eksperimentā no dotajiem materiāliem izveidot pašiem savu homopolārā motora modeli ar stiepli. Nodarbībā skolēni varēja demonstrēt savas zināšanas par enerģijas veidiem un atjaunojamo enerģiju. Eksperimenta laikā jaunieši izmantoja iegūtās zināšanas dabaszinībās un fizikā, kā arī uzzināja daudz jauna, kas noderēs fizikas priekšmeta apguvē turpmāk.
Skolēni iepazinās arī ar muzeja ekspozīciju, uzzināja dažādus interesantus faktus par autobūves vēsturi pasaulē un Latvijā. Jauniešus izbrīnīja tas, ka elektromotoram ir vairāk nekā 100 gadi un ka cilvēki ar šādiem motoriem aprīkotos auto pārvietojās vēl pirms iekšdedzes auto dzinēju ēras.


8.martā 3.b klases skolēni piedalījās mākslas un tehnoloģiju meistarklasē – vaska wrapu veidošanā un sveču liešanā. “Bee in ” īpašniece pastāstīja par bišu iedalījumu un uzbūves īpatnībām, medus un vaska ievākšanas procesu, tāpat visiem bija iespēja pagaršot bišu maizi un ziedputekšņus, liet sveces un gatavot wrap vaska drāniņu. Sveču liešanai skolēni izvēlējās sev tīkamu formiņu, mācījās nostiprināt degli, ieliet formā vasku un apgriezt lieko materiālu. Tika iepazīts arī sarežģītais vaska wrapu veidošanas process. Skolēniem īpaši patika praktiskās darbošanās process, kura laikā bija daudz jautājumu gan par bitēm, gan svecēm. Pēc ekskursijas gan skolēni, gan skolotāja atzina, ka “Bee in” apmeklējums bija vērtīgs, jo palīdz izprast tēmas dabaszinībās, kas saistītas ar Latvijas dabas resursiem, to izmantošanu ikdienā.


Sveicam!

Apsveicam Yao Xianlong (5.a), Megiju Koreņuku (7.b), Markusu Streikišu (8.a) ar 3.vietu Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!


Šodien ar spēli pret Rīgas 84.vidusskolas komandu noslēdzām dalību šī gada Rīgas Skolu telpu futbola kausā! Abām komandām šī bija pēdējā spēle D apakšgrupā. Par spīti labi aizvadītajam 1.puslaikam (0:0) un vairākām labām vārtu gūšanas iespējam, spēles izskaņā tomēr piekāpāmies 0:2. ⚽️

Purvciema-Pļavnieku kaimiņu derbijs tika aizvadīts draudzīgā gaisotnē un tika panākta arī mutiska vienošanās par draudzības/pārbaudes spēļu aizvadīšanu turpmāk, gatavojoties dažādām sacensībām!


Pateicība

Pateicība Rīgas 93. vidusskolas 1. klases audzēknim Markam Buividam par piedalīšanos Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtā.
Paldies arī skolotājai Sandrai Briņķei par skolēna sagatavošanu konkursam!


Ziemas Olimpiskais festivāls

No 28.februāra līdz 1.martam Ērgļos risinājās ikgadējais Latvijas skolu Ziemas Olimpiskais festivāls, kurā tradicionāli piedalījās arī mūsu skolas komanda!
Sveicam 11.klases skolēnu RENĀRU ZVIRGZDIŅU ar 3.VIETU frīstaila slēpošanas “Big air” tramplīna disciplīnā
Vēl slidošanā startēja Rūdolfs Šmits, Andrejs Riževskis un Raimunds Vanags, savukārt kalnu slēpošanā un distanču slēpošanas “ski krosā” sacentās Laura Ziemele ( https://youtu.be/rdFW7EIn0Gs ), uzrādotattiecīgi visnotaļ augstvērtīgo 10. un 11.vietu Latvijas skolu jaunatnes konkurencē!

Liels paldies mūsu skolas vecākiem un komandas pārstāvjiem Dainim Ziemelim un Ainim Šmitam par iniciatīvu un līdzdalību pasākumā!


Iniciatīva “Skolas soma”

20.februārī 8.a klase apmeklēja Latvijas Nacionālo operu un baletu. Ekskursijas laikā skolēni paplašināja savas zināšanas par Latvijas kultūras vēsturi, kā arī par Latvijas Nacionālās operas un baleta izcilajiem māksliniekiem. Skolēni tika iepazīstināti ar ēkas vēsturi, uzzināja par to, ka ēka vairākas reizes degusi un tikusi atjaunota. Skolēniem bija piekļuve telpās – darbnīcās, kuras nav pieejamas citiem skatītājiem un kurās veido apģērbu baletdejotājiem un operdziedātājiem. Tāpat bija iespēja mazliet pabūt mēģinājumā, iepazīties ar mūsdienu tehnoloģijām uz skatuves, gaismas un skaņas aparatūru. Pēc ekskursijas, diskutējot par redzēto, daudzi nolēma apmeklēt Latvijas Nacionālās operas un baleta priekšnesumus, jo tad uz notiekošo Baltajā namā viņi skatīsies citām acīm.


Sveicam!

Apsveicam Lauru Vanagu (11.klase ) ar iegūto atzinību Rīgas pilsētas latviešu valodas olimpiādē!


Sveicam!

No 28. janvāra līdz 1.februārim notika matemātikas nedēļa. Tās ietvaros sākumskolas skolēni piedalījās “Domājamo uzdevumu” risināšanā. Labākie risinātāji tika apgalvoti ar pateicībām par labiem rezultātiem.


Sveicam!

Apsveicam Ralfu Aizsilu (9.b) ar 3.vietu Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē!


Iniciatīva “Skolas soma”

13.februārī 2.a un 2.b klases skolēni skolas zālē skatījās Valmieras drāmas teātra izrādi “Bērns vārdā Rainis”. Izrādes pamatā Jāņa Pliekšāna (Raiņa) literārais mantojums, biogrāfijas un bērnu dienu zemes izpēte ceļojumos un etīdēs. Tā kā pirms izrādes skolēni jau bija iepazinušies ar Raiņa bērnību, lasījuši Raiņa dzejoļus, tad bija aizraujoši vērot, kā notiek ģēnija tapšana, radošā gara iemiesošanās. Tā ir izrāde par puisēnu Raini, kas domāta ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Aktieri izspēlēja visu – Raiņa fantāzijas tēlus un viņu pašu, viņa vecākus un vīzijas, viņa rotaļu lietas un spēļu biedrus.


Karjeras dienu ietvaros ar informatīvo lekciju 12.02.2019. mūsu skolā viesojās Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes darbinieki un kinologs ar darba suni. 8.-9.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties paraugdemonstrējumos, un uzdot jautājumus par muitas un policijas darbu.


Jau nākamnedēļ sākam “stilot”!

✔Pirmdien – Tūristu diena,
✔Otrdien – Filmu varoņu diena,
✔ Trešdien – Jūties kā mājās,
✔ Ceturtdien – Spīguļojošā diena,
✔ Piektdien – Klaunu diena.

Un atceramies līdz piektdienai, 8.02., pieteikt klases Popielas dziesmu!


Sveicam!

Sveicam Evitu Zalpēteri ar iegūto diplomu par izcilību Vislatvijas turnīrā “Vaifija spēle”


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē!
– Ralfam Aizsilam (9.b) 3.vieta
– Evertam Paulam Grotusam (9.a) atzinība


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē

 • Everts Pauls Grotuss 9.a klase – 2.vieta

 • Renāte Andija Svenne 9.b klase – 2.vieta

 • Laura Vanaga 11.klase – 2.vieta

 • Džavids Gubatovs 9.a klase – atzinība


Sveicam!

Sveicam ar augsto 5.vietu angļu valodas konkursā Rīgas pilsētas skolu konkurencē! Komandā: 4.a Markuss Pilsnenieks, 5.b Rauls Kuzmenko, 6.b Edvards Vilnītis


Sveicam!

Apsveicam vidusskolas puišu basketbola komandu ar 2.VIETU Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas sacensībās!


Sveicam!

Sveicam Ralfu Aizsilu ar iegūto atzinību programmēšanas olimpiādē!Rīgas 93. vidusskolas prioritāšu aptaujas rezultāti


Apsveicam!

Apsveicam Renāti Andiju Svenni (9.b) ar 2.vietu un Renāti Mālmani (8.a) ar 3.vietu Latviešu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm!Ziemas noskaņās mūsu skolas 5.- 9.klašu skolēnu darbos tekstils un kokapstrāde! Šie jaukie darbiņi izgatavoti mājturības un tehnoloģiju stundās! Gaišus svētkus!Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē

 • Renāte Andija Svenne- 2. vieta;
 • Kristaps Emīls Kurtišs- atzinība.


Mūsu skolas 6.klašu meitenes iemācījās adīt ar pirkstiem. Noadīti paklājiņi suņiem un kaķiem, kas aizceļos uz dzīvnieku patversmi “Dzīvnieku patversme un mājas zoo “Mežavairogi” Lai labais vairo labo!


Mūsu nepārspējamās dziesminieces un kolosālās balss īpašnieces Renātes (9.b) koncerts skolas brīvprātīgo pateicības pasākumā!


Pie mums ciemos Bērnu un jauniešu drošība internetā pārstāvji , lai pastāstītu bērniem, kā uzvesties internetā un droši to lietot!


Tautas deju kolektīvu sadancī mūsu skolā piedalījās Rīgas 93.vidusskolas tautas deju kolektīvs, Rīgas Angļu ģimnāzijas TDA “Līgo”, Rīgas 84.vidusskolas TDK “Saule”.
Paldies kolektīviem un to vadītājiem!


 Projekta ietvaros notikušas brīvprātīgo jauniešu apmācības

Lai veicinātu izpratnes palielināšanu par brīvprātīgo darbu, kā arī sagatavotu jauniešus brīvprātīgā darba veikšanai, projekta “Brīvprātīgajā darbā iegūto kompetenču novērtēšanas sistēma jauniešiem Rīgas 93.vidusskolā” ietvaros, šā gada septembrī Rīgas 93.vidusskolā tika organizētas neformālās izglītības apmācības par brīvprātīgo darbu un jauniešu pasākumu organizēšanu. Apmācības vadīja Latvijas jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins.

Apmācību laikā dalībnieki papildināja zināšanas par brīvprātīgā darba būtību, sadarbības veidošanu, komunikāciju, līdzdalības iespējām un pasākumu organizēšanu,  kā arī aktīvi pauda savus viedokļus, sadarbojās un guva pozitīvas emocijas. Te dažas atziņas, ko pauda jaunieši par pasākumiem:

 • Pasākumu organizēšana ir iespēja iegūt jaunas prasmes organizēšanā, var uzlabot oratora prasmes, līdera prasmes u.c.;
 • Pasākumiem vajadzētu būt ar mācību saturu neformālā veidā;
 • Iespēja līdzdarboties, attīstīt līdzdalības prasmes.
 • Pilnvērtīgi pasākumi ļauj attīstīt sevi;
 • Pasākumi veicina patiku un prieku par skolu;
 • Tā ir iespēja kļūt pašpārliecinātākam;
 • Iespēja iemācīties sadarboties ar citiem;
 • Pasākumi uzlabo skolas mikroklimatu, atmosfēru.

Apmācību rezultātā Rīgas 93.vidusskolā 11 jaunieši noslēguši vienošanos par brīvprātīgā darba veikšanu, lai saņemtu skolas izsniegtu Apliecinājumu par apgūtajām prasmēm. Šajā rudenī jaunieši organizēja klases vakarus, piedāvāja skolēniem piedalīties konkursos, sniedza ieteikumus skolēnu pašpārvaldes sanāksmēs.
Lai veiktu labos darbus, vajadzīga aktīva rīcība, ne vienmēr uzskaitīt stundas. Prieks par 9.a klasi, kuri kopā ar klases audzinātāju Jāni Butinu sagādāja pārtiku trūcīgajiem, piedaloties  labdarības akcijā “Svinēsim VISI Latvijas valsts svētkus”
Labie darbi turpinās, bet projekta aktivitātes noslēdzas.
Visi skolēni, vecāki, skolotāji laipni aicināti 5.decembrī plkst.15.00 skolas aktu zālē uz Brīvprātīgo pateicības pasākumu kopā ar Renāti Andiju Svenni, kura iepriecinās mūs ar savām dziesmām.
Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rīgas 93.vidusskolas direktore,
projekta vadītāja
Gunita Kļaviņa


Zibakcija “Samīļosim savu skolu!”

Mūsu skola īpaši nozīmīgā gadā – Latvijas simtgadē svin savu dzimšanas dienu. Kopš skolas dibināšanas, 1988.gada, kas iezīmējas ar Atmodas laika sākumu Latvijā, skola godā turējusi latviskās vērtības, tradīcijas, cieņu pret savu valsti. Tāpēc likumsakarīgi, ka arī skolas jubilejas reizē pieminam Latvijai nozīmīgus notikumus.
Lai simbolizētu tautas vienotību, piederības sajūtu, lepnumu par savu valsti Latvijas vēsturē svarīgs notikums bija Baltijas ceļš (1989.gada 23.augustā) – akcija, kuras laikā rokās sadevās vairāk nekā miljons Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju.
Mēs katrs esam daļa no Latvijas, tieši tāpat kā mūsu skola, un katrs esam nozīmīgs un svarīgs cilvēks gan Latvijai, gan mūsu skolai.
Tāpēc arī mēs, Rīgas 93.vidusskolas lielā ģimene – skolēni, skolotāji, darbinieki – vienojāmies kopīgā zibakcijā “Samīļosim savu skolu!”